Do strony początkowej

Metody aktywizujące do realizacji edukacji europejskiej. Przedstawiane i omawiane na spotkaniu nauczycieli geografii 15.11.2002r.

1. Plan metodyczny lekcji na temat ,,Nasza gmina a integracja europejska”.
Podczas lekcji została wykorzystana metoda SWOT. Taką techniką możemy się posłużyć dokonując oceny sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji lub przyszłych stanów rzeczy. Może być pomocnym narzędziem przy planowaniu rozwoju instytucji, działów gospodarczych, indywidualnego rozwoju ucznia itp.

2. Gra dydaktyczna ,,Poker Europejski”.
Składa się z dwóch plansz z zaznaczonymi miejscami na kryteria pierwszorzędne i drugorzędne: plansza- Unia Europejska ,,Za” i plansza – Unia Europejska ,,Przeciw”, oraz kart z argumentami ,,Za” i ,,Przeciw”.
Uczniowie podzieleni na grupy analizują kryteria pierwszorzędne i drugorzędne optujące za integracją Polski z UE oraz kryteria pierwszorzędne i drugorzędne przeciwko integracji. W grupach dyskutują, przekonują się, ustalają wspólne stanowisko. Następnie jedna osoba z grupy przedstawia je pozostałym.

3.Metoda JIGSAW- układanka, puzzle.
Jest to technika pracy grupowej umożliwiająca uczenie się we współpracy (metodą stolików zadaniowych).
Klasę dzielimy na pięć grup. Każdy uczeń- członek grupy otrzymuje do nauczenia się tekst z jednej kartki (wcześniej przygotowany przez nauczyciela). Uczniowie tej samej grupy uczą się tego samego tekstu.
Następnie uczniowie wymieniają się przy stolikach, tak aby przy każdym stoliku znaleźli się uczniowie z różnych grup. Przy stolikach uczniowie przedstawiają swoje zagadnienia (z pamięci), uczą się od siebie nawzajem.
Na podsumowanie piszą krótki test. Nauczyciel na wstępie informuje uczniów o teście na podsumowaniu zajęć.
Metodę JIGSAW można stosować na lekcjach geografii zawierających dużo materiału do zapamiętania, na których nauczyciel tradycyjnie stosuje długi wykład. Np. do lekcji Rozwój przemysłu na ziemiach polskich, Charakterystyka er. 

Metody aktywizujące do realizacji edukacji europejskiej.
Przedstawiane i omawiane na spotkaniu nauczycieli geografii 15.11.02r.

1. Plan metodyczny lekcji na temat ,,Nasza gmina a integracja europejska”.
Podczas lekcji została wykorzystana metoda SWOT. Taką techniką możemy się posłużyć dokonując oceny sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji lub przyszłych stanów rzeczy. Może być pomocnym narzędziem przy planowaniu rozwoju instytucji, działów gospodarczych, indywidualnego rozwoju ucznia itp.

2. Gra dydaktyczna ,,Poker Europejski”.
Składa się z dwóch plansz z zaznaczonymi miejscami na kryteria pierwszorzędne i drugorzędne: plansza- Unia Europejska ,,Za” i plansza – Unia Europejska ,,Przeciw”, oraz kart z argumentami ,,Za” i ,,Przeciw”.
Uczniowie podzieleni na grupy analizują kryteria pierwszorzędne i drugorzędne optujące za integracją Polski z UE oraz kryteria pierwszorzędne i drugorzędne przeciwko integracji. W grupach dyskutują, przekonują się, ustalają wspólne stanowisko. Następnie jedna osoba z grupy przedstawia je pozostałym.

3.Metoda JIGSAW- układanka, puzzle.
Jest to technika pracy grupowej umożliwiająca uczenie się we współpracy (metodą stolików zadaniowych).
Klasę dzielimy na pięć grup. Każdy uczeń- członek grupy otrzymuje do nauczenia się tekst z jednej kartki (wcześniej przygotowany przez nauczyciela). Uczniowie tej samej grupy uczą się tego samego tekstu.
Następnie uczniowie wymieniają się przy stolikach, tak aby przy każdym stoliku znaleźli się uczniowie z różnych grup. Przy stolikach uczniowie przedstawiają swoje zagadnienia (z pamięci), uczą się od siebie nawzajem.
Na podsumowanie piszą krótki test. Nauczyciel na wstępie informuje uczniów o teście na podsumowaniu zajęć.
Metodę JIGSAW można stosować na lekcjach geografii zawierających dużo materiału do zapamiętania, na których nauczyciel tradycyjnie stosuje długi wykład. Np. do lekcji Rozwój przemysłu na ziemiach polskich, Charakterystyka er. 

4. ,,Europejskie Bingo” – zabawa.

Pełny artykuł dostępny jest [w pliku Word .*.rtf]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz - Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

J. Kunicki, Internet LO Olecko Ostatnia zmiana: