Strona znajduje się na
 serwerze  MODN w Elku
 

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Generała Władysława Sikorskiego 5A 19-300 Ełk 
telefon /fax (0 87) 621 10 71 
www.modn.elk.pl   modn@modn.elk.pl
Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - maj 2017

Harmonogram szkoleń dotyczących wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej realizowanych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełk, ul. Sikorskiego 5A

25.05.2017 Przedziały punktowe XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” 2017 — rejon Ełk  Zobacz więcej

23.05.2017 Nagroda Ełcki Bocian 2017 dla projektu zrealizowanego w partnerstwie z MODN  W kategorii „Rozwój samorządności lokalnej” EŁCKIM BOCIANEM 2017 nagrodzono Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”...  Zobacz więcej

12.05.2017 Międzyszkolny konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór”- III edycja  Zobacz więcej

10.05.2017 Sukces Małgorzaty Grońskiej, doradcy metodycznego Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku z fizyki: wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Energii pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”...  Zobacz więcej

10.05.2017 Najlepsi uczestnicy Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” 2017  Zobacz więcej

10.05.2017 24 kwietnia 2017 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się trzecia edycja Mazurskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich mieli za zadanie w przeciągu 90 minut rozwiązać test. Zobacz więcej

8 maja 2017 Konkursy na temat odnawialnych źródeł energii rozstrzygnięte Na konkurs plastyczny Energia wody, wiatru, Słońca, Ziemi wpłynęły 23 prace ze szkół podstawowych i gimnazjów.  Zobacz więcej

2017.05.04 Twórczy Nauczyciel 2017 Innowacja – nowy sposób rozwiązania starego problemu. Ogłaszamy II edycję konkursu „Twórczy Nauczyciel”. W tym roku oczekujemy do 29 maja na scenariusze zajęć dydaktycznych wspomagających proces edukacji i poznawania przez ucznia tematyki odnawialnych źródeł energii (OZE) na dowolnym przedmiocie nauczania.    Zobacz więcej

24 maja 2017 roku, godzina 14.00 w MODN - spotkanie autorskie z pisarzem o pseudonimie NIWEN, autorem powieści „Meandry losu” tom I „Pozbawieni ojczyzny”.   Zobacz więcej

27.04.2017 Czego nauczą się dzieci? Trwają działania wdrażające nowa podstawę programową w klasach I, IV, VII szkoły podstawowej. Doradcy metodyczni i konsultanci MODN zostali przeszkoleni na spotkaniach w ORE w Warszawie.    Zobacz więcej

25.04.2017 Podsumowanie konkursu plastycznego „Zakręcona zakładka do książki” Nieodzownym atrybutem każdego czytelnika jest zakładka do książki. W miesiącu kwietniu 2017r.   Zobacz więcej

04.04.2017 Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą szansom i możliwościom wsparcia nauki programowania i rozwoju technologii IT w edukacji formalnej szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego.  Zobacz więcej

12.04.2017 Szkolenie w języku niemieckim. Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”   Zobacz więcej

Konkurs na film lub prezentację multimedialna dotyczącą eksperymentu o tematyce przyrodniczej. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie na film lub prezentację multimedialna dotyczącą eksperymentu o tematyce przyrodniczej.   Zobacz więcej

11.04.2017 Konferencja metodyczna w Starych Juchach
29 marca 2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach odbyła się konferencja metodyczna zorganizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele ZSS w Starych Juchach.    Zobacz więcej

Z dniem od 24 stycznia 2017 roku do dotychczasowych 4 priorytetów MEN na rok szkolny 2016/2016 dołączony został priorytet piąty, sformułowany następująco: Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Nowemu zadaniu nadano wysoką rangę, czego następstwem było ogłoszenie konkursu na grant Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – organizację konferencji na temat nowej podstawy programowej. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku ma duże doświadczenie w organizacji tego typu konferencji, ma też odpowiednią kadrę doradców metodycznych i konsultantów.   Zobacz więcej

29.03.2017 I Regionalny Konkurs „VIDEOBOOK, CZYLI CZYTANIE NA EKRANIE” 2017 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza do wzięcia udziału w I edycji Regionalnego Konkursu VIDEOBOOK, CZYLI CZYTANIE NA EKRANIE...   Zobacz więcej

29.03.2017 XIII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song Orzysz 2017 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu zapraszają do wzięcia udziału w XIII edycji Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej dla uczniów gimnazjum ENGLISH SONG ORZYSZ 2017.  Zobacz więcej

23.03.2017 Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach dotyczących tematyki związanej z odnawialnymi źródłami energii.  Zobacz więcej

17.03.2017 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza dzieci przedszkolne 5-6 latki i uczniów klas I – III szkół podstawowych do wzięcia udziału w Konkursie na zakręconą zakładkę do książki. Zobacz więcej

17.03.2017 Listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz arkuszy (materiałów) konkursowych oraz modeli odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego:
   http://www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=75&item=1803
   http://www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=75&item=1797

02.03.2017 Mazurski Konkurs na Prezentację Multimedialną pod hasłem: „Św. Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia” Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VI SP do wzięcia udziału w Mazurskim Konkursie na Prezentację Multimedialną pod hasłem: „Św. Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia”  Zobacz więcej

01.03.2017 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w III Mazurskim Konkursie Języka Niemieckiego. Tegoroczna edycja konkursu sprawdza znajomość leksyki z zakresu wybranych zagadnień tematycznych. Zgłoszenia do 31 marca 2017 r. drogą elektroniczną... Zobacz więcej

Archiwum 

Publikacje na naszych stronach WWW 
Prosimy o przesyłanie tekstów wraz z dyskietką (rękopisów nie przyjmujemy).  Prosimy o załączenie krótkiej informacją o sobie i szkole. Redakcja powiadomi Autora o przyjęciu lub rezygnacji tekstu do publikacji. Redakcja nie wypłaca honorariów. 
Zobacz publikacje nauczycieli


Akredytacja MODN w Ełku

Katalog instytucji wspierających rozwój szkół i placówek oświatowych w powiecie ełckim 2016.  Do pobrania w pliku

Ełcki Bocian 2016

 

.

Archiwum 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 23 maja 2017