Do strony początkowej

Zestaw testów z przedmiotu „Technologia maszyn” 

   TEST A – dział – Obróbka ręczna – klasa I technikum mechanicznego, [w pliku Word (.*.rtf)]
   TEST B - dział – Podstawy obróbki skrawaniem – klasa III technikum mech.  [w pliku Word (.*.rtf)]

   Są to testy wielokrotnego wyboru – spośród czterech odpowiedzi a, b, c, d tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.

Testy opracował:
   mgr inż. Antoni Guziejko     nauczyciel ZST w Olecku.


Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz - Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki