Do strony początkowej

JAK PROMOWAĆ ZDROWIE W SZKOLE WIEJSKIEJ?

      Szkoła Podstawowa w Kożuchach dla promowania zdrowia w środowisku uczniowskim, opracowała i realizowała program pod hasłem „ Tydzień dla zdrowia ”. 
Celem programu było :
- wdrażanie zasad zdrowego stylu życia na co dzień
- wyrabianie odpowiedzialności i systematyczności o zdrowie
- rozwijanie zainteresowań aktywnymi metodami spędzania czasu 
- kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia
Czas trwania programu :
6.05.2002r. – 10.05.2002r.
Program realizowano w dwóch grupach :
- grupa I – kl. 0 – III
- grupa II – kl. IV – VI
Poszczególne dni tygodnia realizowano pod innym hasłem :
- poniedziałek : „ Dbamy o czystość ciała i właściwy rozkład dnia ”
- wtorek : „ Pierwsza pomoc w niektórych urazach ”
- środa : „ Propagujemy zdrowy styl życia ”
- czwartek : „ Dzień zdrowego odżywiania ”
- piątek : „ Wysiłek fizyczny źródłem zdrowia ”

„ DBAMY O CZYSTOŚĆ CIAŁA I WŁAŚCIWY ROZKŁAD DNIA ”

Na każdej lekcji w tym dniu zostały przeprowadzone przez nauczycieli pogadanki dotyczące czynności związanych z utrzymaniem czystości ciała, włosów i zębów. Każda klasa układała również listę czynności związaną z utrzymaniem ciała w czystości. Ustalano rozkład dnia uwzględniający zasady higieny osobistej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z rodziców, którzy po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami postanowili przyznać następujące miejsca :
w kategorii kl. 0 – III : w kategorii kl. IV – VI :
I – kl. II i kl. III I – kl. V
II – kl. „ 0 ” i kl. I II – kl. IV i kl. VI
Na zajęciach języka polskiego układano krótkie opowiadania pt. „ Moja wizja zdrowego świata ”. Najlepsze prace zaprezentowano na forum szkoły podczas podsumowania programu. Do wyróżnionych prac należą :
Pewnej nocy przyśnił mi się Ekoludek. Zabrał mnie do krainy czystego świata. Zobaczyłem tam zdrowo bawiące się dzieci. Widziałem pięknie zakwitające kwiaty i drzewa. Nie było tam żadnych szkodliwych dla środowiska pojazdów. Dzieci i starsi ludzie jeździli na rowerach. Było tam piękne jezioro, w którym było wiele ryb.
W pewnej chwili pojawił się człowiek imieniem Brudas, który powodował, że wszystko robiło się szare i brudne. Wszystkie osoby poczuły się bardzo źle. Miały złe samopoczucie, ale za moment pojawił się Ekoludek, który sprawił, że wszystko wróciło do normy. Ekoludek pomógł Brudasowi wyzdrowieć z jego choroby. 
Gdy się obudziłam, opowiedziałam o tej historii moim koleżankom i kolegom, opowiedziałam jak wygląda tam świat.

Uczennica kl. IV

Pewnego dnia poszłam na spacer i ujrzałam dookoła ponury świat. Po pewnej chwili zobaczyłam zielonego człowieka. Zabrał mnie przez ogromne wrota do świata, gdzie były czyste morza, rzeki i jeziora, gdzie w lasach nie było ani kawałeczka papierka, ani butelek. Dookoła było zielono i mnóstwo kolorowych kwiatów jak motyli. To było przepiękne zjawisko. Rano okazało się, że to był tylko sen. Zjadłam więc śniadanie i z grupą koleżanek i kolegów poszłyśmy oczyścić naszą okolicę.
Uczennica kl. VI

Pewnego letniego dnia marzyłam o pięknym i zdrowym świecie. W moim świecie nigdy nie było strajków, a politycy nie kłócili się. Wszystkim starczało do pierwszego oraz nie było ludzi głodnych i bezdomnych. Ludzie nie czują tam nienawiści do siebie, nie dzielą się na gorszych i lepszych. Każdy ma możliwość korzystania z pomocy lekarza oraz przestrzega swoich praw i obowiązków. W moim fantazyjnym świecie jest czyste powietrze, nie ma też mowy o klęskach żywiołowych, śmieci zaś i różne odpadki składowane są do specjalnych pojemników. Człowiek żyje tam w zgodzie z naturą i korzysta z jej darów bardzo rozsądnie.
Uczennica kl. VI


Na lekcjach matematyki układano zadania tekstowe ściśle związane z higienicznym trybem życia. Do wyróżnionych należą :
1. Paweł, uczeń kl. VI, w ciągu doby na odrobienie pracy domowej poświęca 2 godz. i 10 godz. przeznacza na sen. W szkole przebywa od godz. 7.30 do godz. 14.30.
Ile procent doby zajmują Pawłowi poszczególne czynności ?
Uczennica kl. VI
2. Młodzież szkolna powinna spożywać 5 posiłków dziennie. Śniadanie powinno pokryć 25 % dziennego zapotrzebowania kalorycznego, obiad – 35 %, natomiast kolacja – 20 %. Wartość kaloryczna dwóch pozostałych posiłków stanowi 20 %.
Jak nazywają się pozostałe posiłki i jaki procent dziennego zapotrzebowania kalorycznego stanowi każdy z nich, jeżeli mają dostarczyć taką samą wartość energetyczną ?
Jaką wartość kaloryczną powinien dostarczyć każdy posiłek, jeżeli dzienne zapotrzebowanie wynosi 2600 kcal. ?
Uczennica kl. VI
Z zadania tekstowego na lekcjach matematyki można się bardzo dużo dowiedzieć. Zadania tekstowe, choć nie łatwe, dostarczają nam odpowiedniej wiedzy i umiejętności, stają się praktyczne w naszym życiu – uczą dla życia. Uczniowie potrafią policzyć, ile czasu poświęcają na wykonywanie podstawowych czynności w ciągu dnia. Dlaczego w sklepach obniżają cenę chipsów. Chipsy to narkotyk dla naszej wątroby. Chcesz mieć zdrową wątrobę, nie kupuj chipsów. 
Uczniowie na lekcjach matematyki 

„ PIERWSZ POMOC W NIEKTÓRYCH URAZACH ”

Dzień rozpoczęliśmy od poruszenia problemów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w najczęściej zdarzających się urazach, np. krwotok z nosa, skaleczenie, omdlenie, utrata przytomności oraz wskazaliśmy środki, które można stosować podczas opatrywania ran.
Najwięcej środków do udzielania pierwszej pomocy zgromadziła kl. VI, zajmując I miejsce w kategorii kl. IV – VI, II – kl. V, III – kl. IV. W kategorii kl. 0 – III : I – kl. III, II – kl. II i III – oddział przedszkolny.
Ciekawym zadaniem dla uczniów był praktyczny sprawdzian udzielania pierwszej pomocy. Do rywalizacji między klasowej stanęli uczniowie wytypowani przez klasę. Komisja pod przewodnictwem nauczycielki przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przyznała następujące miejsca :
w kategorii kl. 0 - III w kategorii kl. IV – VI
I – kl. II i „ 0 ” I – kl. VI i kl. V
II – kl. I i kl. III II – kl. IV
Na języku polskim pod okiem nauczyciela polonisty uczniowie układali wiersze lub hasła o tematyce prozdrowotnej, które zaprezentowali na forum szkoły. Do wyróżnionych należą :
Wiedzą wiewiórki, sarny i jelenie
Jakie jest najlepsze jedzenie. Uczennica kl. IV
Śpij dużo, jedz zdrowo
A będzie Ci wesoło. Uczennica kl. IV

Dzień zakończono warsztatami dla nauczycieli ukazującymi zdrowotne znaczenie ćwiczeń śródlekcyjnych. Rozdano materiały będące wskazówkami metodyczno – organizacyjnymi w zakresie przeprowadzania ćwiczeń oraz przykładowe zestawy ćwiczeń dla uczniów klas młodszych i starszych. 

„ PROPAGUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA ”

Zadaniem nauczycieli było przeprowadzenie pogadanki na temat zdrowego stylu życia oraz prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych na każdej lekcji.
Zadaniem zaś uczniów w tym dniu było przedstawienie tematu dnia w formie plakatu. Komisja składająca się z rodziców po zapoznaniu się z pracami plastycznymi przyznała :
w kategorii kl. 0 – III w kategorii kl. IV – VI 
I miejsce kl. III I miejsce kl. VI
II miejsce kl. II II miejsce kl. IV
III miejsce kl. I i „ 0 ” III miejsce kl. V
Wszystkie prace zaprezentowano na forum szkoły.
Propagowanie zdrowego stylu życia zakończono wspólnym ogniskiem.

„ DZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA ”

Zadaniem uczniów było przygotowanie dwóch sałatek lub surówek oraz zaprezentowanie przepisu na ich wykonanie. Należy podkreślić, że pojęcie zdrowej żywności jest naszym uczniom dobrze znane po wielu przeprowadzonych w tym zakresie działaniach. Wyróżniono zaprezentowane stoliki zdrowej żywności przygotowane przez uczniów poszczególnych klas następująco :
w kategorii kl. O – III w kategorii kl. IV – VI
I miejsce – kl. I i kl. II I miejsce – kl. VI
II miejsce – kl. III II miejsce – kl. IV
III miejsce – kl. „ 0 ” III miejsce – kl. V
Przeprowadzono również turniej wiedzy prozdrowotnej. Test opracowano o zróżnicowanym stopniu trudności: dla oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I – III oraz uczniów kl. IV – VI.
Do turnieju przystąpili reprezentanci klas:
- w kategorii klas „ 0 ” – III trzech uczniów
- w kategorii klas IV – VI pięciu uczniów
Ogółem do turnieju przystąpiło 24 uczniów.
Komisja po sprawdzeniu prac pisemnych przyznała kolejno miejsca :
w kategorii kl. „ 0 ” – III w kategorii kl. IV – VI
I – uczeń kl. II I – uczennica kl. VI
II – uczeń kl. „ 0 ” II – uczennica kl. VI
III – uczennica kl. „ 0 ” III – uczennica kl. V

„ WYSIŁEK FIZYCZNY ŹRÓDŁEM ZDROWIA ”

W naszej szkole zorganizowano SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE O MISTRZOSTWO GMINY BIAŁA PISKA . W zawodach wzięło udział 5 szkół podstawowych :
1. SP Biała Piska
2. SP Bemowo Piskie
3. SP Kożuchy
4. SP Skarżyn
5. SP Kumielsk 
O tytuł Mistrza Gminy rywalizowało 9 zespołów dziewcząt oraz 10 zespołów chłopców. Tytuł zdobyli uczniowie SP Biała Piska.

Zagadnienia edukacji prozdrowotnej realizowane są również w ramach ścieżki przedmiotowej oraz dodatkowej godziny w kl. II. Każda klasa na początku roku szkolnego zapoznała się z pojęciem ergonomii, dopasowując swój wzrost do wymiarów ławki i krzesła. Uczniowie naszej szkoły chętnie przystępują do konkursów. W tym roku szkolnym były to : „ Generalnie bezpiecznie. Ucz się od policji ”, turniej wiedzy BRD, „ Śnieżnobiały uśmiech ”, „ Odblaskowe pierwszaki ”. W ramach realizacji konkursów zapraszaliśmy do szkoły na pogadanki przedstawicieli policji i straży pożarnej.
Nauczyciele realizowali również programy profilaktyczne : „ Uwierzmy w siebie ”, „ Tak czy nie ” .
Bierzemy udział w zawodach sportowych oraz organizujemy sportowe imprezy środowiskowe.
Głównym zadaniem naszych działań jest uświadomienie uczniom i rodzicom, że zdrowie jest największym darem i bogactwem. Wszyscy powinniśmy je chronić i pomnażać. Staramy się zachęcić społeczność uczniowską do zdrowego stylu życia, który jest wyjątkowym czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka. Realizowany program 
„ Tydzień dla zdrowia ” wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczniów oraz wyzwolił ich aktywność. Zachęcam więc inne szkoły do podjęcia podobnych działań.

Opracował : Jan Bogdan Archacki

 

    Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki