Strona Główna > Zespół projektowy > Ryszard Skawiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryszard Skawiński

Specjalista ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i PEFS
Ryszard Skawiński


1.    Imię i nazwisko: Ryszard Skawiński
2.    Wykształcenie: dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2005; mgr filologii polskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1979
3.    Nauczane (wykładane) przedmioty: język polski, socjologia wychowanie, pedagogika społeczna, społeczne problemy czasu wolnego, pedagogika czasu wolnego, historia i kultura regionu, problemy rozwoju i samorealizacji, zarządzanie zmianą
4.    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
5.    Miejsce zatrudnienia: MODN w Ełku
6.    Stanowisko: kosultant

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"