Strona Główna > Zespół projektowy > Krystyna Olszewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krystyna Olszewska

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
Krystyna Olszewska

1. Imię i nazwisko – Krystyna Olszewska
Wykształcenie (stopień zawodowy, kierunek, uczelnia) - Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku,  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Studia Podyplo¬mowe w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku - Studia Podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradni¬ctwa Zawodowego
2. Stopień awansu zawodowego -  nauczyciel dyplomowany
3. Miejsce zatrudnienia, stanowisko - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: pedagog – doradca zawodowy: diagnoza pedagogiczna, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, wykłady dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli.
4. Funkcja w MODN - SORE.
5. Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2014/15

  • II Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 6 Sportowa w ZSS Ełk
  • LO w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku
  • Publiczne Gimnazjum Prostki
  • Szkoła Podstawowa Woszczele
  • Gimnazjum Woszczele
  • Szkoła Podstawowa Stare Juchy
  • Gimnazjum Stare Juchy

 

Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2013/14
   • Gimnazjum nr 3 w Ełku
   • Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Stare Juchy
   • Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa Stare Juchy
   • Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach, Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w  Woszczelach
   • Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
   • Zespół Szkół Samorządowych w Ełku LO
   • Zespół Szkół nr 6 Technikum nr 4
   • Zespół Szkół nr 6 ZSZ nr 8
   • Publiczne Gimnazjum w Prostkach

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"