Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2015.03.02 Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.03.02 Spotkanie uczestników/czek  sieci wspołpracy i doskonalenia

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.
2 marca 2015 roku odbyło się szkolenie uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.  Temat szkolenia: Multimedialne patologie.  Szkolenie przeprowadził ekspert, pan Andrzej Szmurło. Celem głównym szkolenia było podniesienie kompetencji  nauczycieli/nauczycielek w zakresie definiowania i rozpoznawania problemu multimedialnych patologii ze szczególnym akcentem na kształtowanie postawy promującej zaangażowanie środowiska nauczycielskiego w działania niwelujące skutki i zapobiegające multimedialnym patologiom.
Prowadzący szkolenie Ekspert wprowadził uczestników w tematykę, dokonując charakterystyki zjawiska cyberprzemocy. Zwrócił uwagę na czynniki sprzyjające rozpowszechnianiu się zjawiska takie jak: niski poziom kontroli społecznej, anonimowość, trudności rodziców w dostrzeżeniu problemów, duży zakres narzędzi, za pomocą których mogą zostać przeprowadzone ataki cyberprzemocy (czaty, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, blogi, serwisy społecznościowe, serwisy SMS, MMS, komunikatory GG, TLEN).
Charakteryzując  rodzaje cyberprzemocy (zamieszczanie poniżających i kompromitujących nagrań i fotografii, stosowanie przemocy werbalnej, podszywanie się, nagabywanie, dręczenie) Ekspert nawiązał do kwestii powszechności zjawiska.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

W dalszej części prowadzący szkolenie poruszył kwestie dotyczące cyber – uzależnienia oraz gier komputerowych jako źródła przemocy i agresji. Uczestnicy włączyli się do dyskusji: Rozpoznawanie i przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu, odwołując się do przykładów  z własnego doświadczenia  zawodowego. Dyskusję zakończono wniosekiem, że nauczyciele i rodzice powinni wykazać większą czujność wobec multimedialnych patologii i podjąć działania zmierzające do ograniczenia ekspansji tych zjawisk.
W trakcie szkolenia Ekspert poruszył zagadnienia nękania spamem, prób włamania do cudzego komputera. Nauczyciele/lki mieli okazję do wymiany spostrzeżeń na temat: Jak bronić się przed spamem? Zachęcił uczestników do propagowania stron internetowych utworzonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

  Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

WWW.cert.pl WWW.dyżurnet.pl WWW.helpline.org.pl

Ostatnia część szkolenia  poświęcona była dyskusji  nad Skutecznymi sposobami przeciwdziałania przemocy w Internecie. Ustalono, że w ramach współpracy na platformie cyfrowej powstanie BANK DOBRYCH PRAKTYK  CYBERPRZEMOCY– STOP!

Koordynatorka: Anna Kondracka

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"