Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2014.11.24 Pierwsze spotkanie sieci dyrektorów
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.11.24 Pierwsze spotkanie sieci dyrektorów

W dniu 13 listopada 2014r. (czwartek) w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Temat sieci: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
Podczas spotkania koordynator sieci Dariusz Malinowski przedstawił cele i założenia projektu sieciowego w formie prezentacji multimedialnej. Następnie zawarł kontrakt z uczestnikami sieci dotyczący aktywności na platformie cyfrowej.
W dalszej części swojego wystąpienia przekazał uczestnikom sieci informacje o ekspercie projektu p. Mirosławie Krajewskim obecnym wicedyrektorze Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, specjalizującym się w zarządzaniu oraz prawie oświatowym . Pan Mirosław Krajewski współpracuje z ORE przy realizacji projektu wdrażania reformy podstawy programowej na II i IV etapie edukacyjnym i licznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w kraju. Prowadzi szkolenia na kursach kwalifikacyjnych i zajęcia na studiach podyplomowych, jest autorem wielu publikacji adresowanych do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
W czasie spotkania uczestnicy dyskutowali nad wyborem obszarów tematycznych na spotkania z ekspertem. Większość uczestników była zainteresowana prawem wewnątrzszkolnym oraz prawem pracy. Stwierdzono, że podczas spotkań sieci należy również zapoznać uczestników z najważniejszymi aspektami zarządzania budżetem placówki oświatowej oraz ze sposobami zapewniania bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Powyższe zagadnienia powinny być również uwzględniane w pracy na platformie cyfrowej.

Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym

Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym

 

Najwięcej czasu poświęcono na szkolenie na platformie cyfrowej, które przeprowadziła Alina Stęperska - konsultant MODN. 

Uczestnicy sieci uzyskali dostęp do platformy i zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z platformy: rejestracja uczestnika, modyfikacja profilu uczestnika, odbieranie i wysyłanie wiadomości, tworzenie wątku i posta w grupach dyskusyjnych, wypełnianie ankiety, korzystanie z zamieszczonych plików na platformie, itp.

Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym


Już podczas szkolenia na platformie cyfrowej doszło do dyskusji na temat brakujących form wsparcia w pracy dyrektora placówki oświatowej. Uczestnicy wskazali obszary wymagające wsparcia oraz podzielili się doświadczeniami i proponowali konkretne rozwiązania tych problemów.
Na koniec spotkania uczestnicy wypełnili na platformie cyfrowej ankietę diagnostyczną przygotowaną przez koordynatora sieci. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do tworzenia rocznego planu działania sieci współpracy i samokształcenia.

Dariusz Malinowski koordynator sieci

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"