Strona Główna > Galeria 2014/2 > 2014.12.05 Spotkanie sieci dyrektorów
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.12.05 Spotkanie sieci dyrektorów

W dniu 5. grudnia 2014r. (piątek) w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Temat sieci: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

Spotkanie sieci dyrektorów

Spotkanie otworzył koordynator sieci Dariusz Malinowski; następnie poinformował o materiałach zamieszczanych na platformie cyfrowej. Zachęcił do większej aktywności na platformie (aktywność na forum, przeglądanie zamieszczonych plików związanych z tematyką sieci).
Szkolenie Tworzenie prawa w praktyce szkolnej przeprowadził Mirosław Krajewski ekspert projektu.
Przed rozpoczęciem szkolenia ekspert przedstawił program i projekt działania w sieci, który został zaaprobowany przez uczestników spotkania. W części organizacyjnej spotkania ustalono również harmonogram spotkań z ekspertem oraz program minutowy pierwszego spotkania.

Następnie Mirosław Krajewski przeprowadził szkolenie zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia i zaakceptowanym programem minutowym pierwszego spotkania. W pierwszej części spotkania ekspert przeprowadził test badający kompetencje uczestników przed szkoleniem. Po czym przeprowadził szkolenie dotyczące podstaw prawa w oświacie, zasad techniki prawodawczej oraz tworzenia prawa wewnątrzszkolnego.
Duże zainteresowanie wśród uczestników wywołały treści dotyczące rozwiązywania bieżących problemów prawnych tj. proponowanych zmian w ustawie o systemie oświaty, przepisów związanych z organizacją roku szkolnego. Wiele czasu w tej części spotkania przeznaczono na zagadnienia dotyczące organizacji pracy w szkole w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pretekstem do dyskusji był list Pani Minister Joanny Kluzik - Rostkowskiej skierowany do rodziców, opiekunów, a także dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kuratorów i organów prowadzących dotyczący obowiązku zapewnienia opieki uczniom w czasie zimowej przerwy świątecznej oraz w dniach 2 i 5 stycznia 2015 roku.

Na koniec dyskusji stwierdzono, iż niektóre przepisy prawa oświatowego wymagają doprecyzowania. Natomiast prawo wewnątrzszkolne musi być tworzone z uwzględnieniem współpracy między najważniejszymi podmiotami życia szkoły opartej na wzajemnym zaufaniu.

Dariusz Malinowski koordynator sieci

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"