Strona Główna > Aktualności 2014/2 > 2014.10.21 Rozeznanie rynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.10.21 Rozeznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU NR 7/2014/WP

dokonane na podstawie zasady efektywnego zarządzania finansami w rozumieniu wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków POKL.

I. Zamawiający.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
ul. Sikorskiego 5A
19-300 Ełk
NIP 848–163-98-88

II. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych i ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 14 tys. EUR, postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

III. Opis przedmiotu rozeznania.

Przedmiotem rozeznania są ceny artykułów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu „Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL, Priorytet III, Działanie 3,5.

Pełna wersja dokumentu w załączniku 

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"