Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

ENGLISH SONG EŁK 2006

 Wyniki i fotografie III Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG Ełk 2006”


Osoby zakwalifikowane do finału III Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG Ełk 2006”

Gimnazjum
1. Justyna Kwiatkowska Gimnazjum nr 2 w Ełku
2. Justyna Brzozowska Gimnazjum nr 2 w Ełku
3. Daria Dębska Publiczne Gimnazjum w Prostkach
4. Adam Witkowski Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu
5. Aleksandra Wawrzyniak Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w Orzyszu
6. Natalia Dziemidow Gimnazjum nr1 w Ełku
7. Anna Dzierżyńska Gimnazjum nr 3 w Ełku

Wyróżnienie – dyplom, otrzymała Magda Ciszyńska z SP w Prostkach

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Joanna Mokrzecka Węgorzewskie Centrum Kultury i Promocji( III kl. Liceum)
2. Justyna Rymszewicz Węgorzewskie Centrum Kultury i Promocji( III kl. Liceum)
3. Joanna Zubkowicz Węgorzewskie Centrum Kultury i Promocji( I kl. Liceum)
4. Monika Sadowska I LO im. S. Żeromskiego w Ełku
5. Aneta Cholewińska Zespół Szkół nr 3 im. J.H. Małeckich w Ełku
6. Małgorzata Narewska Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
7. Sebastian Szajko Zespół Szkół nr 2 w Ełku


Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Ełckie Centrum Kultury organizują trzecią edycję Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG EŁK 2006”.
Zwracamy się do państwa z prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród młodzieży i zachęcenie jej do wzięcia udziału.
Proponujemy zorganizowanie takiego konkursu w szkole i wyłonienie najlepszych kandydatów do konkursu regionalnego.
Konkurs nasz odbywa się pod patronatem Pana Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz Starosty Ełckiego i Prezydenta Miasta Ełk.
Tak jak w poprzednich edycjach przewidujemy wartościowe nagrody.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy.

mgr Jadwiga Markiewicz – Marzec doradca metodyczny języka angielskiego MODN w Ełku 

Karta zgłoszeniaRegulaminList do nauczycieli


1. Organizatorzy:
MODN, Ełckie Centrum Kultury w Ełku

2. Cele Konkursu:
• Prezentacja i popularyzacja wśród młodzieży utworów muzycznych w języku angielskim.
• Doskonalenie umiejętności językowych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
• Inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury europejskiej.
• Prezentacja dorobku artystycznego uczestników.

3. Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego, piskiego, gołdapskiego i
oleckiego
• Uczestnicy konkursu prezentują dwa utwory.
• Udział biorą soliści, duety lub zespoły.
• Łączny czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 8 minut
• Tekst utworu w maszynopisie (format A4. dwie kopie) wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora. 
UWAGA! Podany wcześniej repertuar nie może ulec zmianie. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych, gwarantują natomiast nagłośnienie.

4. Kategorie konkursu:

Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne
5. Kryteria oceny:
• Poprawność językowa wykonanych utworów.
• Stopień trudności utworów.
• Poziom warsztatu techniczno - muzycznego wykonawcy.
• Własna interpretacja utworu.
• Aranżacja.
• Ogólny wyraz artystyczny.
• W przypadku własnej kompozycji - spójność muzyki z tekstem.

Oceny prezentowanych utworów dokona jury powołane przez organizatora. Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w obydwu kategoriach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Decyzje jury są ostateczne.
27.01.2006r. - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
16.02.2006r. - KONKURS - eliminacje godz. 900 - sala widowiskowa ECK
20.04.2006r. - KONCERT - konkurs finałowy godz.16.00

UWAGA ! Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawa autorskie utworów wykonywanych przez uczestników konkursu.

6. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu.
Doradca metodyczny w MODN Ełk
Jadwiga Markiewicz-Marzec
Instruktor muzyki ECK
Marcin Pyciak

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 11 września 2006