.

        Nr. 67 68 69 70

Numer 68

 

Zwiedzanie Pałacu w Wilanowie zaplanowano w ramach projektu „W stulecie Niepodległej. Poszukiwanie inspiracji w zakresie promowania wybitnych polskich postaci i obiektów historycznych”.

Projekt został zainicjowany podczas wewnętrznej narady dyrektora i konsultantów w MODN w styczniu 2019, dotyczył doskonalenia umiejętności oraz inwencji doradców metodycznych i konsultantów Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Inspiracją do powstania projektu były obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji MODN organizował lub współorganizował różne konkursy, m.in. na scenariusze imprez szkolnych i środowiskowych. Doradcy metodyczni i konsultanci uczestniczyli w pracach komisji konkursowej.

Na bazie tych doświadczeń powstał pomysł doskonalenia kompetencji oraz pobudzania innowacyjności doradców metodycznych poprzez wyjazd studyjny do Warszawy w celu zwiedzenia wybitnego polskiego zabytku oraz wysłuchania prezentacji przewodnika.

Wyniki sondażu diagnostycznego ósmoklasistów”  strony 4-8
Wykorzystanie materiałów autentycznych w nauczaniu słuchania ze zrozumieniem  strony 10-14
Kompetencje kluczowe 3a, 3b, 8  strony 12-16
 

Numer 67

 

W ostatnich dniach września 2018 odwiedził Ełk prof. Aleksander Nalaskowski (na zdjęciu czwarty od lewej). Profesor należy do elity polskich pedagogów, nie tylko uniwersyteckich teoretyków, ale także praktyków - przez 25 lat prowadził wg własnego pomysłu szkołę średnią w Toruniu. Prof. Nalaskowski wystąpił w ramach grantu WMKO z wykładem na temat pojęcia „szkoły twórczej”. Wizyta Profesora w Ełku stała się inspiracją do przybliżenia jego poglądów - dość radykalnych - na temat stanu edukacji w Polsce. Artykuł „Szuflady zmian” pochodzi z roku 2012.    strona 5
Uczeń zdolny w działalności MODN w Ełku.    strony 3-5
Ewolucja wymagań w zakresie kompetencji.    strony 11-14
Rodzice i nauczyciele na drodze wychowania ku wartościom.   strona. 15-17

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 28 maja 2019