.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  maj 2018

Regionalna konferencja "Daj szansę każdemu, daj szansę innemu" - koncepcja pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 16 maja 2018 r. godzina 11.00
Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów szkolnych, pracowników placówek oświatowych.

Obszar/
Przedmiot
Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Wychowanie przedszkolne Anna Kobylińska, Aneta Godlewska-Niedźwiedzka / Maria Łepkowska Konkurs wiedzy z języka angielskiego „English is fun”

– zajęcia otwarte

nauczyciele wychowania przedszkolnego 11.05.2018 godz. 9.30 Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku, ul. Popiełuszki 6 sala gimnastyczna
Edukacja wczesnoszkolna + nauczyciele wspomagający Grupa nauczycieli realizujących projekt z SP7   Warsztaty nt.: metod i formy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zaobserwowanych w innych krajach podczas realizacji unijnego projektu  „Mobilność kadry edukacji szkolnej PO WER”

Zgłoszenia do 10.05.2018r. tel. 87 7326090, kom. 534800435, e-mail:

golaszewska.bozena@gmail.com

zainteresowani nauczyciele  15.05.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język angielski Izabela Łochowska, Mariola Chmielowiec-Wałachowska XIV Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej ENGLISH SONG ORZYSZ 2018 dla uczniów gimnazjum zainteresowani uczniowie gimnazjum, nauczyciele, rodzice 16.05.2018 godz. 11.00 budynek Gimnazjum

im. A. Mickiewicza

w Orzyszu,

ul Osiedle Robotnicze 11

Język angielski Wiesława Bałdyga, wyd. OUP / Izabela Łochowska Rozwijanie umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

– teoria i praktyka

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 16.05.2018 godz. 14.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne Maria Gudro-Homicka/ Kamila Nawrot Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży metodą dramy

Proszę o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do 14.05.2018 kamila.nawrot@wp.pl, tel. 886438155 lub modn@modn.elk.pl, tel. 876211071

nauczyciele języka polskiego, wychowawcy szkół podstawowych 19-20.05. 2018 g. 9.00-15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język niemiecki Małgorzata Konopacka Goethe Institut / Izabela Łochowska Wie komme ich ans Ziel? Ich peppe mein Lehrwerk auf! nauczyciele języka niemieckiego 21.05.2018 godz. 15.00 – 18.15 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Technika Aneta Klonowska Lekcja otwarta - wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji techniki w klasie IV. Temat zajęć: Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie. zainteresowani nauczyciele 21.05.2018 godz. 11.25 - 12.10  Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
Awans zawodowy Jan Grzyb Awans zawodowy nauczyciela – zakończenie stażu, dokumentacja zainteresowani nauczyciele  22.05.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna Krystyna Żak Beata Chmielewska Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia

Prosimy o zgłoszenia do 18.05.2018 tel. 876211071

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 22.05.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Metodyka nauczania Danuta Mikołajczyk Lapbook – sposób na utrwalenie wiadomości zainteresowani nauczyciele  22.05.2018 godz. 13.45 Szkoła Podstawowa w Borzymach
TIK Andrzej Szmurło Excel w pracy nauczyciela zainteresowani nauczyciele  23.05.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Przedmioty przyrodnicze dr Marek Bartoszewicz, Teresa Truchan, Małgorzata Grońska Wykład: Ludzki mózg – komputer doskonały

oraz nowości wydawnictwa Nowa Era.

Proszę o potwierdzenie przybycia do 11.05.2018 modn@modn.elk.pl

zainteresowani nauczyciele 23.05.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe Dorota Kozłowska Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre cz. 9

Temat: „Jak cię widzą, tak cię piszą" – dobre obyczaje w życiu codziennym.

Proszę o zgłoszenia do dnia 22.05.2018r  tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 23.05.2018 godz. 14.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku, ul. Kajki 4,

dydaktyczna sala restauracyjna

Tutoring Krzysztof Piłat Elementy tutoringu w pracy nauczyciela. zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów 24.05.2018

godz. 14.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna Anna Lenkiewicz Jak nauczyć dzieci konstruowania gier? nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 24.05.2018 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Matematyka Elżbieta Kłoczko Lekcja otwarta temat: "Obliczę powierzchnię"

(lekcja z elementami TIK - klasa 5)

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 24.05.2018 pod nr tel. 876211071

zainteresowani nauczyciele 28.05.2018

godz. 8.00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, ul. Małeckich 1 sala 21
Edukacja wczesnoszkolna Anna Lenkiewicz Czy istnieją drzewa starsze od dinozaurów?

Zajęcia otwarta w terenie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 28.05.2018 godz. 12.50 -14.00 Szkoła Podstawowa

w Starych Juchach,

ul. Mazurska 11

Język angielski Izabela Łochowska Uroczyste podsumowanie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2018 - rozdanie nagród i dyplomów zainteresowani nauczyciele, uczniowie, rodzice 28.05.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wychowanie fizyczne Magdalena Święcińska Jak napisać sprawozdanie i zaprezentować swój dorobek zawodowy? nauczyciele wychowania fizycznego – stażyści 30.05.2018 godz. 13.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

Spotkanie Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w ramach projektu „Aktywna tablica” - 24.05.2018 r. godz.15.30

Akademia Młodego Nauczyciela 8 maja 2018 roku, godz. 16.00
Temat: Nowoczesne programy interaktywne jako forma aktywizacji ucznia, prowadzi: Anna Raczkowska-Wójcik

KONKURSY

  • Konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór”- IV edycja dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VII oraz odpowiedniki wiekowe klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

  • Konkurs na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Michała Kajki dla uczniów szkół podstawowych ( klasy V-VII) oraz gimnazjów z powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Wojciecha Kossakowskiego Posła na Sejm RP.

  • Konkurs plastyczny „Na mazurskiej ziemicy Jezior zgoła nie zliczy…” Ilustracja do wiersza Michała Kajki dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych ( klasy I-IV) z powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Konkurs pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora RP.

  • Forum Młodych Historyków: (Nie)Zapomniani Bohaterowie Dużej i Małej Ojczyzny dla upamiętnienie 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów szkół podstawowych.
     

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 14 maja 2018