.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - czerwiec 2018

Regionalna konferencja "Życie i twórczość Michała Kajki”.
20 czerwca 2018 r. godzina 13.00
Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników placówek oświatowych

Podsumowanie konkursu plastycznego „Na mazurskiej ziemicy Jezior zgoła nie zliczy…”
Ilustracja do wiersza Michała Kajki Konkurs pod patronatem Małgorzaty Kopiczko Senatora RP

Podsumowanie konkursu na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Michała Kajki
Konkurs pod patronatem Wojciecha Kossakowskiego Posła na Sejm RP oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Obszar/

Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Matematyka

Marzena Konewko

Uroczyste podsumowanie XXV edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” – Powiat Ełk

zainteresowane osoby 04.06.2018 godz. 16.00 Ełckie Centrum Kultury,

ul. Wojska Polskiego 47

Sala Zebra

TIK

Andrzej Szmurło

Excel w pracy nauczyciela

zainteresowani nauczyciele  05.06.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre cz. 10

Temat: „Jak cię widzą, tak cię piszą" – dobre obyczaje w życiu codziennym.

Proszę o zgłoszenia do dnia 05.06.2018r  tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 06.06.2018 godz. 14.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku, ul. Kajki 4,

dydaktyczna sala restauracyjna

Wychowanie

Małgorzata Grońska

Komunikacja interpersonalna Warsztaty

zainteresowani nauczyciele 06.06.2018

godz.16.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Przedmioty przyrodnicze

Teresa Truchan

Otwarte zajęcia terenowe w klasie IV. Sposoby na ciekawe lekcje

zainteresowani nauczyciele 08.06.2018 godz. 10.45 Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Kowalach Oleckich

ul. Kościuszki 88

TIK

Aneta Klonowska

Konsultacje indywidualne

"Jak wykonać ciekawą prezentację multimedialną"

zainteresowani nauczyciele 11.06.2018 godz. 14.45 Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,

ul. Kościuszki 40

Wychowanie

Ryszard Skawiński

Konsultacje: Podstawowe czynności wychowawcy klasy

zainteresowani nauczyciele 12.06.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wdż/godzina wychowawcza/Religia

Ekspert Bogna Białecka

Konferencja: Depresja, pasja, Internet, rodzina.

Zgłoszenia najpóźniej do 08.06.2018 tel. 504134439

lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

wychowawcy, nauczyciele wdż, religii, zainteresowane osoby 12.06.2018 godz. 19.00 Parafia p.w. Św. Tomasza Ap.
Ełk ul. 11 Listopada 28 
sala bł. Jakuba Alberione
Języki obce

Izabela Łochowska

Płynność czy poprawność? Jak zachęcić ucznia do mówienia na lekcji języka obcego

nauczyciele języków obcych 14.06.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Lenkiewicz

Wykorzystanie tablicy interaktywnej oraz gry i zabawy komputerowe wspomagające proces dydaktyczny - warsztat

Proszę o zapisy do 12.06. 18r. tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 14.06.2018 godz. 15.30 Szkoła Podstawowa w Starych Juchach,

ul. Mazurska 11

Język polski

Kamila Nawrot

Lekcja otwarta. Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego. Klasa VI.

zainteresowani nauczyciele 14.06.2018 godz. 8.55- 9.40 Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku,

ul. Św. M. M. Kolbego 11

sala 54

Przedmioty przyrodnicze

Małgorzata Grońska

Odnawialne źródła energii- warsztaty

zainteresowani nauczyciele 15.06.2018

godz.14.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wychowanie

Ryszard Skawiński

Konsultacje: Współpraca szkoły z rodzicami

zainteresowani nauczyciele 21.06.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Akademia Młodego Nauczyciela
12 czerwca 2018 roku, godz. 16.00

Temat:
1. Współpraca młodego nauczyciela z otoczeniem szkoły/placówki oświatowej.
2. Podsumowanie AMN w roku szkolnym 2017/2018 (Zaświadczenia).
3. Programowanie działalności na 2018/2019.
prowadzi: konsultant MODN Krzysztof Piłat


Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.
 

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 30 maja 2018