.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - czerwiec 2019

 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Zespół Szkół nr 6 w Ełku, Stowarzyszenie „CENTRUM B&B” w Ełku
Zapraszają nauczycieli i kadrę kierowniczą na regionalną konferencję „Mazury i Mazurzy… od kuchni”
w dniu 7 czerwca 2019 r. godz. 13.00 w MODN w Ełku .
Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy historycznej i popularyzacja kultury ludowej dawnych mieszkańców Mazur i Ełku.
 
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach konferencji regionalnych programu Erasmus+ zaprasza na konferencję „Możliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych”
w dniu 10 czerwca 2019 r. godz. 9.00 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku
 

 

Obszar/
Przedmiot

Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Religia

 

Jolanta Opaluch

 

Planowanie konkursów i olimpiad  w nowym roku szkolnym. Metoda projektów na katechezie – konsultacje indywidualne.

Proszę o zgłoszenia tel. 504 134439

 

nauczyciele religii, zainteresowane osoby

 

03.06.2019 godz.16.00

 

Parafia p.w Św. Tomasza Ap. w Ełku,

ul. 11 Listopada 28

 

Matematyka Marzena Konewko

 

„Jak odnaleźć się w rzeczywistości nowej podstawy programowej z matematyki? Realne rozwiązania”

 

zainteresowani nauczyciele matematyki

 

04.06.2019 godz. 15.00

 

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

 

TIK

 

Aneta Klonowska

 

"TIK w nauczaniu różnych przedmiotów"

- konsultacje indywidualne

 

zainteresowani nauczyciele

 

05.06.2019 godz. 14.00

 

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

 

Przedmioty przyrodnicze

 

Teresa Truchan, Małgorzata Grońska, Nowa Era

 

Inspiracje przyrodnicze: podsumowanie konkursu 

Uczymy się eksperymentując, nowości wydawnictwa Nowa Era

 

zainteresowani nauczyciele

 

10.06.2019 godz. 15.00

 

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

 

Wychowanie fizyczne

 

Magdalena Święcińska

 

Lekcja otwarta w klasie IV

Temat: Wykorzystanie monitorowania poziomu aktywności fizycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

na lekcji wychowania fizycznego.

 

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego

 

10.06.2019  godz. 11.40

 

Szkoła Podstawowa w Prostkach 

 

Matematyka Marzena Konewko Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny" nagrodzeni uczniowie                    i ich rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy konkursu 10.06.2019 godz.15.30 Ełckie Centrum Kultury
TIK Andrzej Szmurło Prezentacje w PREZI NEXT zainteresowani nauczyciele 11.06.2019 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku
ul Sikorskiego 5A
Konkurs Aneta Klonowska

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu upamiętniającego

20. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Ełku.

 

zainteresowani nauczyciele, uczniowie, rodzice 12.06.2019 godz. 12.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

 

Awans zawodowy Jan Grzyb Nauczyciel przed komisją egzaminacyjną – prezentacja dorobku zawodowego, spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciele stażyści

i kontraktowi

12.06.2019 godz. 14.30 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Awans zawodowy Jan Grzyb

Nauczyciel przed komisją kwalifikacyjną – spełnienie wymagań                  na stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciele mianowani

12.06.2019 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Godziny wychowawcze                               Kamila Nawrot

Lekcja otwarta (wychowawcza) w  klasa IV

Temat: Dbam o bezpieczny wizerunek w Internecie

zainteresowani nauczyciele

13.06.2019 godz. 8.00-8.45

Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej

w Ełku

sala 47

Awans zawodowy

Ryszard Skawiński

Awans zawodowy – konsultacje indywidualne

(w tym przygotowanie i publikacja opracowania z zakresu oświaty i rozwoju uczniów - § 8 ust. 3, pkt. 4d) 

zainteresowani nauczyciele

06.06.2019

11.06.2019

18.06.2019

25.06.2019

godz. 15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

 Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 31 maja 2019