.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli - maj 2019

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
22 maja 2019 r, w godzinach 15.30 – 18.00

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA POPRZEZ DZIAŁANIA MUZYCZNO – RUCHOWE W OPARCIU O NARZĘDZIA TIK
Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel dyplomowany, kompozytor, aranżer oraz muzyk

Organizator: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolne oraz nauczyciele zainteresowani tematem
Miejsce: MODN w Ełku, ul. Sikorskiego 5A

Podczas konferencji wręczenie nagród laureatom konkursów:
• „Muzyka i obraz” – inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki”
• „Bądź bezpieczny w Internecie”

Obszar/
Przedmiot
Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Awans zawodowy Ryszard Skawiński Jak napisać artykuł do „Publikatora” zgodny z wymaganiem niezbędnym do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

– konsultacje

 

zainteresowani nauczyciele 08.05.2019 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A 

Wychowanie fizyczne Magdalena Święcińska

Marian Malewski

Możliwości podnoszenia kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego poprzez udział w kursach instruktorskich

(la, ps, pierwsza pomoc).

nauczyciele wychowania fizycznego 08.05.2019 godz. 13.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Wychowanie Ilona Halec Wychowawca jako przewodnik i mistrz.

Budowanie zespołu klasowego.

Proszę o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071 do dnia 13.05.2019 r.

zainteresowani nauczyciele 14.05.2019

godz.16.30

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe Dorota Kozłowska Metodyka zajęć pozalekcyjnych – Akademia Sztuki Kulinarnej

Temat: Kuchnia domowa – przygotowanie potraw.

Otwarte zajęcia pozalekcyjne prowadzone z dziećmi z SP nr 4

im. prof. W. Szafera w Ełku

Proszę o zgłoszenia do dnia 14.05.2019r tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele 15.05.2019 godz. 15.30 Zespół Szkół nr 6 w Ełku, sala dydaktyczna

– kuchnia właściwa

Kompetencje kluczowe Krzysztof Piłat Metody i formy organizacyjne sprzyjające rozwijaniu kompetencji kluczowych w szkole. nauczyciele I etap edukacji

II etap edukacji

17.05.2019

23.05.2019

godz.15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Technika Urszula Sosnowska/ Anna Lenkiewicz Kwiatki na Dzień Matki - zajęcia otwarte nauczyciele techniki

kl. V w SP

17.05.2019 godz. 8.00 -8.45 Szkoła Podstawowa w Starych Juchach

ul. Mazurska 11 

Religia Jolanta Opaluch Multimedialna gra terenowa. Neurodydaktyka w katechezie.

Zgłoszenia do 19.05.2019 tel. 504 134439

nauczyciele religii, zainteresowane osoby 20.05.2019 godz.16.00 Parafia p.w Św. Tomasza Ap. w Ełku,

ul. 11 Listopada 28

Kształcenie zawodowe Dorota Kozłowska Warsztaty kulinarne z włoskim szefem kuchni Enrico Ercoli

Temat: Z ziemi włoskiej do Polski – przygotowanie tortellini i ravioli.

Liczba miejsc ograniczona.

Proszę o zgłoszenia do dnia 20.05.2019r tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczyciele 21.05.2019 godz. 15.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku, sala dydaktyczna

– kuchnia właściwa

Przedmioty przyrodnicze Teresa Truchan  TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych zainteresowani nauczyciele 21.05.2019 godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich,

ul. Kościuszki 88

Terapia, wychowanie Kamila Nawrot Jak mówisz, tak budujesz relacje.

Zasady i narzędzia rozmowy motywującej w relacji nauczyciel-uczeń.
Proszę o zgłoszenia telefoniczne 87 621 1071.
 
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi. 22.05.2019 godz. 15.15 -17.15 Mazurski ODN w Ełku ul. Sikorskiego 5A.
Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Piotr Kaja / Maria Łepkowska, Anna Lenkiewicz ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA POPRZEZ DZIAŁANIA MUZYCZNO – RUCHOWE W OPARCIU O NARZĘDZIA TIK nauczyciele edukacji małego dziecka 22.05.2019
godz. 15.30 - 18.00
Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Matematyka Elżbieta Kłoczko Lekcja otwarta w klasie 6:

Escape room czyli pokój zagadek na matematyce. 

Proszę o zgłoszenia do dnia 22.05.2019 pod nr tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele 24.05.2019 godz. 8.00 - 8.45 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, ul. Małeckich 1, sala nr 21 (II piętro)
Język angielski Izabela Łochowska Uroczyste podsumowanie XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2019 - rozdanie nagród i dyplomów zainteresowani nauczyciele, uczniowie, rodzice 27.05.2019 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Fizyka/ Matematyka Małgorzata Grońska

Danuta Mikołajczyk

Nowatorskie metody nauczania na zajęciach fizyki i matematyki.

Od zadania edukacyjnego do dobrej lekcji- warsztaty.

(prosimy o zgłoszenia telefoniczne 87 621 10 71 do 21.05.2019r.)

zainteresowani nauczyciele

UWAGA zmiana terminu

24.05.2019
godz.15.00

Mazurski ODN w Ełku
ul Sikorskiego 5A
Wychowanie przedszkolne Maria Łepkowska "Wycieczka pociągiem" - zajęcia otwarte

- kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym w formie zabaw logopedycznych.

nauczyciele wychowania przedszkolnego 28.05.2019 godz. 9.15  Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku

ul. Słowackiego 18,  grupa "Smerfy"

TIK w Edukacji wczesnoszkolnej Aneta Klonowska Zajęcia otwarte: „Koduj ze mną mamo, tato” zainteresowani nauczyciele, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 29.05.2019   godz. 11.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,

ul. Kościuszki 40

Awans zawodowy Ryszard Skawiński Awans zawodowy – konsultacje indywidualne zainteresowani nauczyciele 09.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

28.05.2019

godz. 15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 21 maja 2019