.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  styczeń 2018

 

Akademia Młodego Nauczyciela cykl zajęć doskonalących warsztat pracy nauczyciela z krótkim stażem zawodowym 16 stycznia 2018 roku godz. 16.00 Zapraszamy na pierwsze warsztaty na temat: Rozwój zawodowy nauczyciela. Ścieżka awansu zawodowego.
Prowadzący: Jan Grzyb – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

 

Obszar/
Przedmiot
Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Wychowanie fizyczne Magdalena Święcińska Lekcja otwarta

Metodyka pracy na lekcji wychowania fizycznego

w gimnazjum

zainteresowani nauczyciele 08.01.2018

godz. 13.00

Sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej w Prostkach
Religia Jolanta Opaluch Zasoby internetowe w pracy nauczyciela religii.

Zgłoszenia najpóźniej do 08.01.2018 tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele religii, zainteresowane osoby 10.01.2018 godz. 15.00 Parafia p.w. Św. Tomasza Ap.
 ul. 11 Listopada 28 
sala bł. Jakuba Alberione
Matematyka/ Fizyka Danuta Mikołajczyk

Małgorzata Grońska

Konsultacje zespołowe:

Fizyka matematyce, matematyka fizyce - dobre praktyki.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do dnia 09.01.2018r. tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele 10.01.2018

godz.14.30

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Wychowanie fizyczne Magdalena Święcińska Konsultacje

Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

zainteresowani nauczyciele 12.01.2018

godz. 14.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna Anna Lenkiewicz Zajęcia otwarte "Matematyka w kl. III" nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 12.01.2018 godz. 12.50 -13.35 Szkoła Podstawowa

w Starych Juchach, ul. Mazurska 11

Język niemiecki Lider projektu Krystyna Łuniewska Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego.

w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”

Zapisy do 9.01.2018 e-mail krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl lub hania.ma@wp.pl

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół 13.01.2018 godz. 10.00 – 13.15 Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

Matematyka Danuta Mikołajczyk

Marzena Konewko

Warsztaty

Procenty od A do Z

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do dnia 16.01.2018r. tel. 87 621 10 71

zainteresowani nauczyciele matematyki 17.01.2018

godz.15.00

Mazurski ODN w Ełku

ul Sikorskiego 5A

TIK Aneta Klonowska Warsztaty

Jak wykonać plakat z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

zainteresowani nauczyciele 17.01.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Przedmioty przyrodnicze Teresa Truchan Tworzenie materiałów dydaktycznych na zajęcia przedmiotów przyrodniczych zainteresowani nauczyciele 18.01.2018 godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 88

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Sieć Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
Aktywny językowiec Izabela Łochowska Prezentacja narzędzi TIK służących zwiększeniu kompetencji językowych. Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy własnej – tworzenie materiałów dydaktycznych. Ocena przydatności wypracowanych materiałów w pracy z uczniami nauczyciele języków obcych – uczestnicy sieci 09.01.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Doradztwo zawodowe Jolanta Opaluch Zastosowanie TIK w pracy doradcy zawodowego

(kahoot, learningApps itp.)

Zgłoszenia: tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

doradcy zawodowi 15.01.2018

godz.14.00

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

TIK "Bezpieczeństwo w Internecie" Andrzej Szmurło Cyberzagrożenia – gdzie szukać pomocy? nauczyciele sieci "Bezpieczeństwo w Internecie" oraz chętne osoby chcące zapisać się do sieci 18.01.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2018  
– szczegółowe informacje na stronie
www.modn.elk.pl i www.fox.bielsko.pl

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 03 stycznia 2018