.

Terminarz form doskonalenia nauczycieli -  marzec 2018

Konferencja „Wybór szkoły a sukces edukacyjny ucznia” 14 marca 2018 r. godzina 12.00 Zapraszamy dyrektorów, wychowawców, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, radnych powiatowych

Obszar/
Przedmiot

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Religia

Jolanta Opaluch

Cz. I Tworzenie quizu w Kahoot, tworzenie pomocy na zajęcia z Triminio.

Cz. II Sposoby motywacji i zaprowadzenia ciszy i skupienia w czasie zajęć.

Zgłoszenia najpóźniej do 06.03.2018 tel. 504134439 lub e-mail: Agnieszka.Opaluch@gmail.com

nauczyciele religii, zainteresowane osoby 07.03.2018 godz. 16.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Anna Lenkiewicz

Maria Łepkowska

Inspiracje wielkanocne – warsztat plastyczny

Prosimy o zgłoszenia tel. 87 6211071

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 08.03.2018 godz. 16.00-17.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wychowanie przedszkolne 

Maria Łepkowska / Aneta Godlewska – Niedźwiedzka /

Bożena Suchodoła

"Ekologiczny quiz" - zajęcia otwarte

nauczyciele wychowania przedszkolnego 08.03.2018 

godz. 9.30 

Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku  ul . J. Popiełuszki 6 - sala gimnastyczna 
Przedmioty przyrodnicze

Teresa Truchan

TIK w edukacji przyrodniczej-warsztaty

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 13.03.2018 godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 88
Fizyka

Małgorzata Grońska

Od zadania edukacyjnego do dobrej lekcji.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do dnia 09.03.2018r. tel. 87 621 1071

nauczyciele fizyki,

zainteresowani nauczyciele

14.03.2018

godz.14.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Metodyka zajęć pozalekcyjnych Savoir-vivre cz. 7

Temat: Etykieta na co dzień i od święta.

Proszę o zgłoszenia do dnia 13.03.2018r tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 14.03.2018 godz. 14.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

dydaktyczna sala restauracyjna

Wychowanie fizyczne

dr Paweł Ochwat / Magdalena Święcińska Marian Malewski

Praca w trudnych warunkach na zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel w roli psychologa

Prosimy o zgłoszenia do dnia 09.03.2018 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego 15.03.2018 godz. 13.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Wychowanie fizyczne

dr Paweł Ochwat/ Magdalena Święcińska Marian Malewski

Praca w trudnych warunkach na zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel w roli psychologa

Prosimy o zgłoszenia do dnia 09.03.2018 tel. 87 6211071

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego 16.03.2018 godz. 13.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Matematyka

Danuta Mikołajczyk

"Dowody matematyczne - geometria" - warsztaty

Proszę o zgłoszenia do dnia 20.03.2018 tel. 87 6211071

nauczyciele matematyki 21.03.2018 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Kształcenie zawodowe

Dorota Kozłowska

Warsztaty kulinarne: Tradycje polskiego stołu – domowy sernik. Proszę o zgłoszenia do dnia 20.03.2018r tel. 87 6211071

nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani nauczycieli 21.03.2018 godz. 15.00 Zespół Szkół nr 6 w Ełku,

ul. Kajki 4

sala dydaktyczna – kuchnia właściwa

Historia/wos

Ilona Halec

Indywidualizacja pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach

na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Proszę o zgłoszenia telefoniczne 87 6211071

zainteresowani nauczyciele 22.03.2018

godz.15.30

Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Język angielski

Izabela Łochowska

Praca z materiałami autentycznymi na lekcji języka obcego

nauczyciele języka angielskiego 26.03.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Edukacja wczesnoszkolna

Beata Chmielewska

Warsztaty Metoda badań naukowych w edukacji wczesnoszkolnej Proszę o zgłoszenia do dnia 20.03.2018r tel. 87 6211071

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 27.03.2018 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

 

Pierwsze spotkanie Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w ramach projektu „Aktywna tablica” 22.03.2018 godz. 15.30

Akademia Młodego Nauczyciela
13 marca 2018 roku, godz. 16.00
temat: Praca młodego wychowawcy
prowadzi: doradca metodyczny MODN Małgorzata Grońska

 

 

MODN w Ełku Ostatnia zmiana: 01 marca 2018