Do strony początkowej

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI  - 2003 r.

Lp Autor Tytuł Rodzaj publikacji  Przedmiot nauczania  Plik do pobrania
Publikacje 143 -  
142 Jadwiga Brochacka Projekt trzyletniego programu zajęć sks w liceum ogólnokształcącym sekcja – piłka siatkowa dziewcząt  Artykuł  Wychowanie fizyczne 
 141 Jadwiga Brochacka  Scenariusz lekcji wychowawczych na temat asertywności- Jak być asertywnym? Artykuł  Godzina wychowawcza
 140 Lidia Kowalczyk, Lilia Szymko,
Edukacja Prozdrowotna
PROGRAM
ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ
Artykuł 

-

139 Małgorzata Ignatowicz  List do Pana Bobra - zabawa badawcza, rozwijanie słuchu fonematycznego. Zajęcia z 6-latkami Konspekt zajęć 

-

138 Halina Batko  Ufając uczyć Refleksja nauczyciela. Zajęcia pozalekcyjne w bursie Artykuł 

-

137 Joanna Tyl Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych Artykuł 

-

 136 Joanna Tyl Rola gier i zabaw w nauczaniu gier zespołowych Artykuł 

-

135 Teresa Skowrońska Ślubowanie klas pierwszych Scenariusz uroczystości szkolnej Artykuł  Język polski
134 Teresa Skowrońska Jak się bawić, w co się bawić - propozycje gier integracyjnych Artykuł  Język polski
133 W. Leniec, D. Zajkowska, I. Glazer, M. Filipkowska Wynikowy plan nauczania matematyki w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej Artykuł  Matematyka
132 D. Zajkowska, W. Leniec, I. Glazer, M. Filipkowska
Wynikowy plan nauczania matematyki w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej Artykuł  Matematyka
131 E. Wyłuda 
Praca z uczniem, który ma trudności w uczeniu się 
matematyki 
Artykuł  Matematyka
130 E. Wyłuda 
Plan wynikowy nauczania matematyki w klasie drugiej gimnazjum Artykuł  Matematyka
129 E. Wyłuda 
Propozycja wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie drugiej gimnazjum Artykuł  Matematyka
128 E. Wyłuda , A. Zabłocka
Wynikowy plan nauczania matematyki w klasie trzeciej gimnazjum Artykuł  Matematyka
127 E. Wyłuda, A. Zabłocka
Propozycja wymagań na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum  Artykuł  Matematyka
125 Alina Zięba   Co i jak oceniam na lekcjach matematyki ? Artykuł  Matematyka 
124 Alina Zięba 
I Ty dostaniesz dyplom z matematyki  Artykuł  Matematyka 
123 Agnieszka Cimochowska Ewa Mik  
Młodzież wolna od narkotyków. Scenariusz debaty szkolnej dla młodzieży  Artykuł 

-

122 Wioletta Bałdyga   Scenariusz lekcji klasa I lub II Choroby układu oddechowego Artykuł  Biologia 
121 Wioletta Bałdyga   Scenariusz lekcji klasa V Niziny Polski Artykuł  Przyroda 
120 J. Andruszkiewicz M. Raczkowska  Scenariusz zajęć z elementami muzykoterapii dla dzieci z grup integracyjnych  Konspekt lekcji 

-

119 Jerzy Karwowski  Bezpieczne wakacje nad wodą  Artykuł 

-

118 Mariola Stefańska  Scenariusze lekcji z języka polskiego dla szkoły średniej (6)  Konspekt lekcji  Język polski
117 Danuta Tyszkowska  Otyłość a zdrowie dziecka  Artykuł 

-

116 Danuta Tyszkowska  Aktywność fizyczna czynnikiem podtrzymującym zdrowie w procesie starzenia się  Artykuł 

-

 115 Anna Kondracka  Analiza pozawerbalna w kształceniu literackim ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  Artykuł 

-

114 Katarzyna Sklomowska  Pierwsze zielone przedszkole w Polsce północno - wschodniej  Artykuł 

-

113 Ewa Florczyk i Elżbieta Kołakowska  Plan wynikowy z języka polskiego dla kl. I gimnazjum  Artykuł  Język polski 
112 Grażyna Kiedyk Wiesław Bukpaś  Program wychowawczy gimnazjum nr 2 w Olecku  Artykuł 

-

 
111 Stanisław Dzierwa  Konspekt zajęć z grupą wychowawczą w internacie  Konspekt lekcji 

-

110 Grażyna Ozorowska  Praca nauczyciela z uczniem zdolnym   Artykuł

 -

109 Jan Bogdan Archacki  Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego  Konspekt lekcji  Wychowanie fizyczne 
108 Jan Bogdan Archacki  Plan pracy wychowawcy klasowego klasa 4  Artykuł 

-

107 Joanna Domuracka  Programowanie w języku Pascal   Test

106  Zdzisław Karpienia  Śladami Adama Mickiewicza  Artykuł 

-

105  Zofia Dzierwa  Scenariusz okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  Artykuł 

-

 
104  Katarzyna Mścichowska  Czy tylko błazen? O Stańczyku w literaturze i plastyce  Scenariusz lekcji  Język polski 
103 Mariola Niedżwiedzka Elżebieta Górska  Dni Europy Projekt edukacyjny 

-

-

102 Mariola Stefańska  Mazur Unii nie przepuści Program artystyczny 

-

-

101 Małgorzata Płocica Metoda projektu Artykuł 

-

 Publikacje 1 - 100  .

Publikacje - 2002 r. (35 artykułów)

Do strony początkowej

MODN w Ełku