gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Projekt rywalizacji uczniów klas I-III - opracowali nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzyszu.

Agata Wójtowicz - mgr pedagogiki, staż pracy 18 lat.

Romuald Sielawa - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, staż pracy 10 lat.

Helena Stefaniuk -Owczarek - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: nauczanie blokowe-blok humanistyczny, pedagogika zdolności i twórczości, staż pracy 19 lat.

PROJEKT  rywalizacji klas młodszych w zakresie:
-    sprawności językowej, biegłości w zakresie analizy i syntezy wyrazów,
-    giętkości, płynności, oryginalności myślenia,
-    spostrzegawczości,
-    wyobraźni plastycznej,
-    myślenia konwergencyjnego,
-    myślenia matematyczno-logicznego,
-    sprawności fizycznej w zakresie:
-    szybkości, zwinności, siły, zręczności.

KLASA I

1. cel - ocenić sprawność językową uczniów, biegłość w zakresie analizy i
syntezy.
zadanie: utwórz ile potrafisz nowych wyrazów wykorzystując litery wyrazu:

   

KARUZELA

10 minut


2. cel - ocenić giętkość, płynność, oryginalność myślenia.

zadanie: dorysuj inne elementy tak aby podany element był częścią twego
        rysunku:

10 minut

 


3. cel - ocenić spostrzegawczość.

zadanie: narysuj odpowiednią figurę geometryczną w miejsce znaku
zapytania:

5 minut

4. cel- ocenić wyobraźnię plastyczną.

zadanie: przedstaw farbami plakatowymi "RADOŚĆ"

45 minut

5. cel- ocenić myślenie konwergencyjne.

zadanie: utwórz brakujące ogniwa w analogiach: (dopisz skojarzenia).
człowiek - dom         :    pies - ...............
piłka - kula : skrzynia - ...............
kapelusz - głowa : zegarek - ...............
woda - ogień : zimno - ...............

5 minut

6. cel -     ocenić myślenie matematyczno - logiczne.
Zadanie: policz klocki tworzące figurę:

 

10 minut

 

7. cel - ocenić szybkość.
zadanie: slalom między słupkami.
cel - ocenić zwinność.
zadanie: przejście przez szarfę - wyścig.
cel - ocenić siłę.
zadanie: przeciąganie liny.
cel - ocenić zręczność.
zadanie: rzut woreczkiem do obręczy.

KLASA II.

1. cel - ocenić sprawność językową uczniów, biegłość w zakresie analizy i
    syntezy wyrazu.

zadanie: utwórz ile potrafisz nowych wyrazów wykorzystując litery wyrazu:
   


KALENDARZ

10 minut


2. cel- ocenić giętkość, płynność, oryginalność myślenia.

zadanie: dorysuj inne elementy tak, aby podany element był częścią twego
        rysunku:

s)

10 minut

3. cel - ocenić spostrzegawczość.

zadanie: podaj najmniejszą i największą liczbę z planszy i napisz których
    brakuje:

art9e.jpg (35930 bytes)

5 minut

4. cel - ocenić wyobraźnię plastyczną.

zadanie: przedstaw farbami plakatowymi "SMUTEK"

45 minut

 

5. cel - ocenić myślenie konwergencyjne.

zadanie: utwórz brakujące ogniwa w analogiach (dopisz skojarzenia)   
    góra - dół         :     północ    - ...............
   
    rok - tydzień    :    godzina     - ...............
   
    długopis - wkład :    lampa    - ...............
   
    ostatni - przedostatni :    niedziela     - ...............

5 minut

 

6. cel - ocenić myślenie matematyczno-logiczne.

zadanie: policz klocki tworzące figurę przestrzenną:

art9f.jpg (34266 bytes)

10 minut

7. cel -     ocenić szybkość.

zadanie: wyścig z przewrotem w przód i przejściem przez szarfę.

    cel -     ocenić zwinność.
   
    zadanie: czołganie się pod niską przeszkodą (ławeczka).

    cel -     ocenić siłę.

    zadanie: przeciąganie liny.

    cel -     zręczność.

    zadanie: strzał na bramkę unihoc

 

KLASA III.

 

1. cel -     ocenić sprawność językową uczniów, biegłość w zakresie analizy
    i syntezy.

zadanie:     utwórz ile potrafisz nowych wyrazów wykorzystując litery wyrazu:

"TRZECIOKLASISTA"

10 minut

 

2. cel -     ocenić giętkość, płynność, oryginalność myślenia.

zadanie: dorysuj inne elementy do danego tak, aby podany element był
        częścią twego rysunku.

art9g.jpg (13999 bytes)


10 minut

 

3. cel -     ocenić spostrzegawczość.

zadanie: którą godzinę powinien wskazywać następny zegarek?

art9h.jpg (14548 bytes)

5 minut

4. cel -    ocenić wyobraźnię plastyczną.

zadanie:    przedstaw farbami plakatowymi : "STRACH"

45 minut

 

5. cel -    ocenić myślenie konwergencyjne.

    zadanie: utwórz brakujące ogniwa w analogiach (dopisz skojarzenia).
  
    odkurzacz - kurz :    parasolka -      ...............
   
    drzewo - owoc :    rodzic -      ...............
   
    drabina - szczebel :    książka -      ...............
   
    kwiat - pąk :    koń -      ...............

5 minut
6. cel -    ocenić myślenie matematyczno-logiczne.

zadanie: policz klocki tworzące figurę przestrzenną.

art9i.jpg (29424 bytes)

10 minut

7. cel -    ocenić szybkość.
    zadanie:    bieg po równoważni.
    cel-    ocenić zwinność.
    zadanie:    piłka w tunelu.
    cel-    ocenić siłę.
    zadanie:    przeciąganie liny.
    cel-    ocenić zręczność.
    zadanie:    toczenie piłki na słupek.

Regulamin współzawodnictwa:

Za każde poprawne rozwiązanie zadań: 1, 2, 3, 5, 6 każdy uczeń otrzymuje
1 punkt.

Za podjęcie działania(zad. 4), każdy uczeń otrzymuje 1 punkt.

Klasa, która zdobyła najwyższą ilość punktów otrzymuje 5 medali,
II miejsce 4 medale,
III miejsce 3 medale,
IV miejsce 2 medale,
V miejsce 1 medal.
Za każde zadanie sprawnościowe klasa, która zajęła I miejsce 3 medale,
II miejsce 2 medale,
III miejsce 1 medal.
O ostatecznym zwycięstwie w rywalizacji decyduje ilość zgromadzonych przez klasę medali.

Pełny artykuł dostępny jest [w pliku Word .*.rtf]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki