gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Propozycja metodyczna realizacji zadań z zakresu edukacji regionalnej i ekologicznej z dziećmi przedszkolnymi.

  W swojej pracy dydaktycznej wykorzystuję metodykę zuchową. Preferuje ona aktywne metody pracy z najmłodszymi. Odkrywa zapomniane techniki i formy poznawania piękna otaczającej przyrody. Pozwala w aktywny, atrakcyjny sposób poznawać najbliższą okolicę, jej walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne. Jedną z najbardziej znanych i często stosowanych, niestety nie w edukacji przedszkolnej, jest biwak. Od kilku lat systematycznie wyjeżdżam ze swoimi przedszkolakami na biwaki. Dni spędzone na obserwowaniu bogatej mazurskiej fauny i flory kończymy ogniskiem, wspólnymi pląsami, skeczami i zabawami. Biwak nie tylko pozwala obcować z przyrodą, ale bardzo integruje dzieci w jeden zwarty zespół. Dzieci usamodzielniają się i stają się odpowiedzialne za siebie i innych. W tym roku zaprosiłam na nasz biwak zaprzyjaźnioną klasę z sąsiedniej szkoły. Sytuacja ta stworzyła możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się od starszych, a także zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy. Zachęcam do stosowanie tej metody poznawania swojej małej ojczyzny już od edukacji przedszkolnej.

Biwak integracyjny dla dzieci oddziału przedszkolnego i klasy II ze Szkoły Filialnej w Drozdowie oraz uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej w Olszewie.

"Hej Mazury, jak wy cudne" - moja najbliższa okolica

Cele:

 • integracja dzieci z różnych środowisk (Drozdowo, Okartowo, Olszewo);

 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność najbliższej okolicy (jez. Tyrkło, ¦niardwy);

 • ukazanie wartości tkwiących we własnym regionie;

 • kształtowanie poczucia tożsamości;

 • kształtowanie postawy proekologicznej;

 • wdrażanie do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Plan biwaku:

L.p.

Zagadnienie

Edukacja

Umiejętności

1.

Zorganizowanie miejsca biwakowania.

 • środowiskowa

 • ruchowo-zdrowotna

 • wychowawcza

 • umie zorganizować grupę

 • umie odnaleĽć się w terenie

2.

Gry i zabawy integracyjno-sportowe.

 • polonistyczna

 • ruchowo-zdrowotna

 • umie przedstawić się

 • bierze czynny udział w zabawach

3.

Zwiedzanie najbliższej okolicy. (Kościół, cmentarz, pozostałości po II W¦)

 • polonistyczna

 • historyczna

 • religijna

 • odnajduje ślady polskości

 • prowadzi obserwację

 • dostrzega wartości historyczne

4.

Wizyta w zakładzie rybackim "¦niardwy" Okartowo

 • polonistyczna

 • matematyczna

 • środowiskowa

 • ekologiczna

 • wypowiada się na temat pracy rybaków

 • zna niektóre gatunki ryb

 • odczuwa potrzebę dbania "o czyste jezioro"

5.

Pląsy i zabawy przy ognisku

 • muzyczna

 • ruchowa

 • zna i śpiewa piosenki dziecięce i turystyczne

 • umie bawić się z grupą

6.

Szkółka leśna

 • środowiskowa

 • ekologiczna

 • zna rodzaje i gatunki drzew

 • zna warstwy lasu

 • wie jak "rośnie las"

 • dba o środowisko leśne

7.

Rejs statkiem po jeziorze Tyrkło

 • środowiskowa

 • ekologiczna

 • zna warunki życia w wodzie

 • umie określić stan czystości wody

 • zna nazwy jezior i umie wskazać je na mapie

Czas trwania biwaku: 28 - 29 maj 2001 r.

Miejsce biwaku: Szkolne pole namiotowe przy Szkole Podstawowej w Okartowie

Ilość uczestników: ok. 45 dzieci + 4 opiekunów

Opracowała:     Elżbieta Włodkowska    doradca metodyczny MODN w Ełku

Artykuł w pliku Word (.*.rtf)

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki