Do strony początkowej

Plan wynikowy z religii

   Sporządzanie planu wynikowego jest formalnym obowiązkiem nauczyciela. 
Polega na określeniu i ustopniowaniu wymagań programowvch. Według tych wymagań nauczyciel będzie planował zajęcia oraz oceniał osiągnięcia ucznia. Dzięki dobrze skonstruowanym planom wynikowym nauczanie stanie się efektywniejsze.


Dla sporządzenia planu wynikowego bezwzględnie potrzebne są dwie umiejętności:
- operacjonalizacja celów,
- posługiwanie się kryteriami wymagań.

Jak przystąpić do pisania planu wynikowego?

· Wypisać tematy dla działu programowego.
· Dla każdego tematu wypisać cele operacyjne.
· Poddać kontroli 
- prawidłowość budowy
- kompletność wobec tematu
- realizm
· Przypisać celom kategorie taksonomiczne.
· Zakwalifikować cele na poziomy.

Proponowany plan wynikowy dla klasy I Szkoły Zawodowej oparty jest na najnowszej Podstawie programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. 
Przygotowany plan wymaga od nauczycieli dostosowania do specyficznych warunków każdej szkoły i uczniów, a także podlega ciągłej ewaluacji.

mgr Małgorzata Płocica   doradca metodyczny religii     MODN w Ełku

Plan wynikowy dostępny jest [w pliku Word .*.rtf]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz - Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki