Do strony początkowej

Z przyrodą za pan brat nie tylko z okazji DNIA ZIEMI.

Puszcza Borecka złożona z mozaiki ekosystemów o dużym stopniu naturalności jest bardzo cennym obiektem przyrodniczym, który warto wykorzystywać w edukacji dzieci i młodzieży.
Od wielu lat uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku poznają jej tajemnice w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli biologii wspieranych przez pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór. 23 kwietnia 2002r. uczniowie klasy II b razem z leśnikami z Czerwonego Dworu zbierali śmieci pozostawione w lesie przez niefrasobliwych turystów i tutejszą ludność. Oprócz butelek, opakowań po napojach i żywności zebrano takie "cuda" jak zużyte części od pojazdów, szyby samochodowe, wyżymaczkę od pralki, radio. Zebrane śmieci nie tylko psuły wygląd lasu, ale stanowiły realne zagrożenie dla zwierząt. Młodzież z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy porządkowej, znajdując uznanie w oczach leśników. Po zakończeniu pracy młodzież, opiekunowie i leśnicy spotkali się przy ognisku. Po odpoczynku uczniowie udali się do Rezerwatu Mazury, aby poznać występujące tu naturalne szeregi sukcesyjne roślinności. Wszystkich uczestników zajęć, prowadzonych przez Elżbietę Milewską i Macieja Kupczyńskiego, urzekły kwitnące kobierce roślinności w runie grądu i "bajkowe" oczka wodne w olsie.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku edukacja ekologiczna prowadzona w terenie jest ważnym elementem procesu dydaktycznego. Uczniowie w trakcie nauki w liceum poznają nie tylko Puszczę Borecką, ale również Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy. Badają stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy szkoły.
Ta forma organizacji procesu dydaktycznego poza aspektem poznawczym ma ogromne walory wychowawcze. Przede wszystkim umożliwia kształtowanie właściwych zachowań uczniów poza szkołą, aktywizuje działania grupowe, integruje grupę uczniowską, sprzyja ujawnianiu się takich form aktywności które są niewidoczne podczas typowych lekcji. Zachęcam wszystkich nauczycieli do zorganizowania zajęć w terenie w najbliższym otoczeniu szkoły. Dobrze zaplanowane i ciekawie przeprowadzone wycieczki oraz inne zajęcia edukacyjne prowadzone w terenie na długo zapadają w pamięci uczniów. Gorącymi sprzymierzeńcami takich działań szkoły są rodzice, nadleśnictwa, samorządy lokalne wspierające je finansowo i organizacyjnie.

Migawki z pobytu klasy II b w Puszczy Boreckiej 23 kwietnia 2002r.

fot. 1. Odpoczynek przy ognisku po dobrze wykonanej pracy.

fot. 2. Klasa II b przed Rezerwatem Mazury.

fot. 3. Grupa pod opieką pana leśniczego.

Rośliny w pełni kwitnienia.

fot. 4. Zawilec gajowy w runie grądu.

fot. 6 Czosnek niedźwiedzi.

fot.5. Knieć błotna rozświetlająca wypełnione wodą dolinki w olsie.

autor: Elżbieta Milewska
fotografie: Maciej Kupczyński

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki