gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Propozycja badań kompetencji uczniów klas III

 1. BADANE KOMPETENCJE.

 • odczytuje teksty literackie i użytkowe,

 • odpowiada na pytania jasno i poprawnie,

 • rozpoznaje cechy i własności liczb, figur, zjawisk,

 • opisuje sytuacje przedstawione w zadaniu za pomocą działania matematycznego, rysunku, schematu,

 • słucha poleceń w celu dokładnego wykonania zadania,

 • wykonuje w pamięci proste obliczenia dotyczące czasu , wagi, pieniędzy,

 • wykonuje w pamięci dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie tysiąca,

 • wykonuje proste pomiary długości, objętości wagi, czasu,

 • pisze poprawnie ortograficznie i gramatycznie:
  - krótkie opowiadania,
  - list,
  - życzenia,
  - zaproszenia,
  - ogłoszenia,

 • wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb i figur geometrycznych do rozwiązania problemów,

 • dostrzega w otoczeniu problemy ekologiczne.

 • wskazuje Ľródła informacji, korzysta z nich,

Hasło dnia: W rodzinnej atmosferze.

 1. Test I

 2. Cel- sprawdzenie kompetencji ucznia w zakresie uważnego słuchania, czytania ze zrozumieniem, pisania w oparciu o treści edukacji polonistycznej.

 3. Test II

 4. Cel- sprawdzenie kompetencji ucznia w zakresie słuchania,czytania, pisania w oparciu o treści edukacji matematycznej.

 5. Test III

Cel- sprawdzenie kompetencji ucznia w zakresie czytania, pisania, słuchania w oparciu o treści edukacji środowiskowej.

TEST I

Napisz list do koleżanki (kolegi), w którym przedstawisz swoją rodzinę, miejscowość w której mieszkasz i swoich najbliższych przyjaciół. Pisząc korzystaj ze słowniczka ortograficznego.

 • Za poprawną formę listu ( miejscowość i data, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, podpis) po 1pkt.

 • Za poprawnie używane zaimki osobowe 1pkt.

 • Za jasną, komunikatywną i sensowną treść 3pkt

 • Za każdy błąd ortograficzny odejmujemy 1 pkt

 • Czas wykonania zadania 20 minut.

Minimum 8 punktów

TEST II

Zaplanuj zakupy na wycieczkę całodniową do lasu dla czteroosobowej rodziny, jeśli masz do dyspozycji 930 zł. Musisz kupić wszystko to, co będzie wam potrzebne ( produkty spożywcze, napoje, środki czystości, lekarstwa i opatrunki, inne potrzebne rzeczy). Oblicz, ile pieniędzy ci zostanie.

 • Za każdą poprawnie obliczoną kategorię zakupów po 1 pkt (ilość x cena =wartość )

 • Za poprawnie obliczoną kwotę wydaną na zakupy 1 pkt

 • Za poprawnie obliczoną kwotę (resztę ) 1pkt

 • Czas wykonania zadania 30 minut

Minimum 5 punktów

TEST III

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytanie znajdujące się pod tekstem.

W lesie nie zrywamy chronionych roślin. Nie zrywamy jagód i grzybów których nie znamy. Nie niszczymy mrowisk, gdyż wiemy, że mrówki są pożytecznymi owadami. Ognia w lesie też nie rozpalamy, żeby nie spowodować pożaru. Wiemy , że ogień to groĽny żywioł. Krzykami nie straszymy zwierząt i nie rzucamy w nie szyszkami.

Napisz w kilku zdaniach: Co będziesz robił na całodniowej wycieczce z rodzicami do lasu? Podaj czas, który zajmą wam poszczególne czynności.

 • Za każdy poprawnie wymieniony element środowiska 1pkt

 • Za rozplanowany czas na posiłki, obserwacje, zabawy po 1 pkt

 • Za ujęcie czasu na porządkowanie miejsca pobytu 3 pkt

 • Czas wykonania zadania 20 minut

Minimum 10 punktów.

Artykuł w pliku Word (.*.rtf)

Opracowała: Helena Stefaniuk - Owczarek

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki