Strona Główna > Zespół projektowy > Wojciech Cybulski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Cybulski

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
Wojciech Cybulski

1.    Imię i nazwisko: Wojciech Cybulski
2.    Wykształcenie (stopień zawodowy, kierunek, uczelnia): mgr historii, mgr filologii polskiej Uniwersytet w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie filozofii z etyką Uniwersytet Warszawski, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
3.    Nauczany przedmiot (nauczane przedmioty): historia
4.    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
5.    Miejsce zatrudnienia, stanowisko: nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
6.    Funkcja w MODN: doradca metodyczny
7.    Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2014/15

  • Szkoła Podstawowa w Wiśniowie Ełckim
  • Gimnazjum w Wiśniowie Ełckim
  • Szkoła Podstawowa Bobry
  • Szkoła Podstawowa Różyńsk Wielki
  • ZSZ nr 8 w ZS nr 6
  • Technikum nr 4 w ZS nr 6
  • Gimnazjum nr 3
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”

Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2013/14

   •    Szkoła Podstawowa w Bobrach
   •    Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej
   •    Szkoła Podstawowa w Różyńsku Wielkim
   •    Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
   •    Szkoła Podstawowa w Wiśniowie Ełckim
   •    Szkoła Podstawowa w Chełchach
   •    Gimnazjum w Wiśniowie Ełckim
   •    Gimnazjum w Chełchach
   •    Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"