Joanna Szkatuła

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Joanna Szkatuła

1. Imię i nazwisko: Joanna Szkatuła
2. Wykształcenie:
1979-1984 Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki - dyplom magistra w specjalności Nauczanie Początkowe
1985 - 1986 Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki - studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
1990 - 1991 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa Studium: Logopedii Szkolnej
1999 - 2000 kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie i kierowanie oświatą”, Suwałki WOM
2001-2002 Uniwersytet UMCS, Lublin, Studia podyplomowe: Logopedia
2003  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
2011 - 2012 Studia podyplomowe – Menadżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Lublin
3. Nauczany przedmiot (nauczane przedmioty)
- ćwiczenia i wykłady na kursie klasyfikacyjnym (Metodyka Nauczania Początkowego, Organizacja procesu terapeutycznego, Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z dyskalkulią, Metodykę pracy z dzieckiem z zaburzoną komunikacją, Planowanie pracy wychowawczej,
- zajęcia (wykłady i ćwiczenia) ze studentami: Metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych, Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, Metodykę pracy asystenta rodziny, Pedagogikę resocjalizacyjną, Diagnoza w resocjalizacji,
- zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadą mowy
4. Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany, ekspert  MEN
5. Miejsce zatrudnienia, stanowisko  SP nr 9 w Ełku - pedagog,
6. Funkcja w MODN SORE
7. Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2014/15

 

Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2013/14

   • Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku
   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku
   • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
   • Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku
   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku
   • Szkoła Podstawowa w ZSS w Ełku
   • Szkoła Podstawowa w Prostkach
   • Szkoła Podstawowa w Kalinowie