Strona Główna > Zespół projektowy > Ilona Halec
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilona Halec

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
Ilona Halec

1.    Imię i nazwisko - Ilona Halec
2.    Wykształcenie (stopień zawodowy, kierunek, uczelnia) magister historii ,kierunek historia, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku ,  
Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie
3.    Nauczany przedmiot (nauczane przedmioty)- historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
4.    Stopień awansu zawodowego -  nauczyciel dyplomowany
5.    Miejsce zatrudnienia, stanowisko - Gimnazjum nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku, nauczyciel
6.    Funkcja w MODN - doradca metodyczny
7.    Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2014/15

  • Gimnazjum nr 1
  • Gimnazjum nr 2
  • Gimnazjum nr 4
  • Szkoła Podstawowa Straduny
  • Gimnazjum Straduny
  • Gimnazjum Nowa Wieś Ełcka
  • Gimnazjum Kalinowo
  • Szkoła Podstawowa w Pisanicy
  • Gimnazjum w Pisanicy

 

Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2013/14
   •     Gimnazjum nr 1 w Ełku
   •    Gimnazjum nr 2 w Ełku
   •    Gimnazjum nr 4 w Ełku
   •    Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Stradunach
   •     Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Stradunach
   •    Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej
   •    Gimnazjum w Kalinowie
   •    Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Pisanicy
   •    Zespół Szkół Gimnazjum w Pisanicy

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"