Strona Główna > Zespół projektowy > Dorota Kozłowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Kozłowska

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Dorota Kozłowska

1.    Imię i nazwisko: Dorota Kozłowska
2.    Wykształcenie (stopień zawodowy, kierunek, uczelnia): wykształcenie wyższe magisterskie, magister inżynier zootechniki, Wyższa Szkoła Rolniczo – Pedagogiczna w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Kierunek Zootechnika; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe.
3.    Nauczany przedmiot (nauczane przedmioty) przedmioty gastronomiczne.
4.    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.
5.    Miejsce zatrudnienia, stanowisko: Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.
6.    Funkcja w MODN: doradca metodyczny.
7.    Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2014/15

  • Miejskie Przedszkole nr 2 „Perełka”
  • Szkoła Podstawowa w Chełchach
  • Gimnazjum w Chełchach
  • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3
  • Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5
  • Technikum nr 6 w ZSM-E
  • ZSZ nr 6 w ZSM-E
  • Szkoła Podstawowa w Rękusach
  • I Liceum Ogólnokształcące

 

Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2013/14
   •    Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
   •    Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego Technikum nr 1
   •    Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
   •    Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego II Liceum Ogólnokształcące
   •    Zespół Szkół nr 3 im. Jana i Hieronima Małeckich Technikum
   •    Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego Technikum nr 5
   •    Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Technikum nr 6
   •    I Liceum Ogólnokształcące

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"