Strona Główna > Zespół projektowy > Danuta Żylińska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danuta Żylińska

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
Danuta Żylińska
 
1. Imię i nazwisko – Danuta Żylińska
2. Wykształcenie (stopień zawodowy, kierunek, uczelnia)
1992-1997 Studia magisterskie – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza         
2002-2003 Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia Zintegrowanego, Wszechnica Mazurska w Olecku
2003-2004 Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Elementarnej, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
2004-2005   Kurs kwalifikacyjny w zakresie Nadzoru Pedagogicznego, MODN Ełk
2004-2005  Kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą, MODN Ełk
2008-2009  Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, MODN Ełk
3. Nauczany przedmiot (nauczane przedmioty) - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu i Żłobku  „Ekoludki” w Ełku.
Koordynowanie prac zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu  i Żłobku „Ekoludki” w Ełku -2010-2013. Praca w  Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty w charakterze wizytatora - 2004-2006. Wykładowca przedmiotu Opiekunka Dziecięca w Studium Policealnym w Ełku -2009-2012r.
4. Stopień awansu zawodowego -  nauczyciel dyplomowany
5. Miejsce zatrudnienia, stanowisko - Miejskie Przedszkole  i Żłobek „Ekoludki” .
6. Funkcja w MODN - doradca metodyczny
7. Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2014/15

  • Szkoła Podstawowa Mrozy Wielkie
  • Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”
  • Miejskie Przedszkole „Bajka”
  • Miejskie Przedszkole 6 „Światełko"
  • Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”
  • Szkoła Podstawowa Borzymy
  • Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Ełcka
  • Przedszkole Samorządowe Prostki
  • Szkoła Podstawowa Sypitki

 

Wykaz szkół objętych wsparciem SORE w roku szkolnym 2013/14

   • Przedszkole Samorządowe „Perełka”
   • Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”
   • Przedszkole Samorządowe „Bajka”
   • Przedszkole Samorządowe „Światełko”
   • Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”
   • Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku
   • Przedszkole Samorządowe w Prostkach
   • Szkoła Podstawowa w Borzymach
   • Szkoła Podstawowa w Sypitkach

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"