Strona Główna > Zespół projektowy > Alina Stęperska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alina Stęperska

Koordynatorka Projektu Powiatowego
Alina Stęperska

1.    Imię i nazwisko: Alina Stęperska
2.    Wykształcenie: wyższe – mgr inż., dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą.
3.    Doświadczenie w zakresie koordynowania projektami:
•    Koordynowanie projektem, kierowanie zespołem zarządzającym SPORZL: Działanie 2.1a Projekt „To lubię…” (Dofinansowanie: 6 mln PLN. Liczba BO: 16.000. IW: MEN. Laureat konkursu „Najlepsza inwestycja w człowieka 2009 – Dobre Praktyki EFS),
•    Koordynowanie projektem, kierowanie zespołem zarządzającym projektu „Atrakcyjna Szkoła Zawodowa”, POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2, wartość projektu 744 370 PLN, 3200 BO.
•    Koordynowanie projektem, kierowanie zespołem zarządzającym projektu „Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim”, POKL, Priorytet IX, Działanie 9.4, wartość projektu 145 500 PLN, 30 BO.
Projekt nominowany do konkursu Ambasador EFS 2013.
•    Koordynowanie  3 ogólnopolskimi projektami z zakresu edukacji informatycznej na poziomie województwa suwalskiego (1995-1999).
4.    Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.
5.    Miejsce zatrudnienia: MODN w Ełku.
6.    Stanowisko: konsultantka ds. informatyki i technologii informacyjnej.

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"