Strona Główna > Zespół projektowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy

• Zespół Zarządzający:
   Koordynatorka projektu – Alina Stęperska
   Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i PEFS – Ryszard Skawiński
   Specjalista ds. logistyki projektu – Dariusz Szumski
   Specjalista ds. finansowych -  Emilia Boczek

• Specjalista ds. Powiatowego Programu Wspomagania – Michał Jodko

• Szkolni Organizatorzy (ki) Rozwoju Edukacji (SORE):
   Wojciech Cybulski
   Ilona Halec
   Dorota Kozłowska
   Krystyna Olszewska
   Joanna Szkatuła
   Danuta Żylińska

• Koordynatorzy(ki) sieci współpracy i samokształcenia:
   Dariusz Malinowski  - sieć dyrektorów(ek) szkół i przedszkoli
   Anna Kondracka – sieć nauczycieli(lek) przedmiotów humanistycznych,
   Marzena Konewko - sieć nauczycieli(lek) matematyki,
   Regina Merchelska – sieć problemowa

Submenu

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"