Strona Główna > Wspomaganie placówek
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspomaganie placówek

Oferty doskonalenia ORE  

Obszary wspomagania wybrane przez poszczególne przedszkola i szkoły z terenu powiatu ełckiego

Lp. Przedszkola Wybrany obszar
1. Miejskie Przedszkole "Perełka" Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
2. Miejskie Przedszkole „Bajka” Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
3. Przedszkole Samorządowe Prostki Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
4. Miejskie Przedszkole "Światełko" Nauczyciel 45+
5. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” Nauczyciel 45+
6. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
7. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy
8. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła.
  Szkoły podstawowe Wybrany obszar
1. Szkoła Podstawowa Woszczele Budowa koncepcji pracy szkoły
2. Szkoła Podstawowa Kalinowo Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
3. Szkoła Podstawowa nr 5 Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
4. Szkoła Podstawowa nr 9 Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
5. Szkoła Podstawowa Sypitki Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
6. Szkoła Podstawowa Borzymy Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
7. Szkoła Podstawowa Mrozy Wielkie Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
8. Szkoła Podstawowa nr 2 Ełk Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
9. Szkoła Podstawowa nr 6 w ZSS Ełk Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
10 Szkoła Podstawowa Rożyńsk Wielki Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
11. Szkoła Podstawowa Nowa W. Ełcka Nauczyciel 45+
12. Szkoła Podstawowa nr 4 Ełk Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
13. Szkoła Podstawowa Stare Juchy Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
14. Szkoła Podstawowa Straduny Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
15. Szkoła Podstawowa Chełchy Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
16. Szkoła Podstawowa Rękusy Praca z uczniem zdolnym.
17. Szkoła Podstawowa Bobry Rodzice partnerami szkoły
18. Szkoła Podstawowa Pisanica Szkoła promuje wartość edukacji.
19. Szkoła Podstawowa nr 7 Ełk Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
20. Szkoła Podstawowa Prostki Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
21. Szkoła Podstawowa nr 3 Ełk Wspieranie pracy wychowawcy klasy - bezpieczna szkoła.
22. Szkoła Podstawowa Wiśniowo Ełckie Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
  Gimnazja Wybrany obszar
1. Gimnazjum Woszczele Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
2. Gimnazjum Straduny Nauczyciel 45+
3. Gimnazjum Nowa Wieś Ełcka Ocenianie kształtujące.
4. Gimnazjum Chełchy Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
5. Gimnazjum nr 1 w Ełku Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
6. Gimnazjum nr 2 w Ełku Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
7. Gimnazjum Pisanica Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
8. Gimnazjum Kalinowo Szkoła promuje wartość edukacji.
9. Gimnazjum Prostki Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
10. Gimnazjum nr 3 w Ełku Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
11 Gimnazjum nr 4 w Ełku Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
12. Gimnazjum Wiśniowo Ełckie Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.
13. Gimnazjum Stare Juchy Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
  Szkoły zawodowe Wybrany obszar
1. Zasadnicza SZ nr 1 Zespole Szkół nr 1 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
2. Zasadnicza SZ nr 6 w ZSM-E Wspieranie pracy wychowawcy klasy - bezpieczna szkoła.
3. Zasadnicza SZ nr 8 w Zespole Szkół nr 6 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
  Technika Wybrany obszar
1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.
2. Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 Wykorzystanie TiK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet.
3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 Jak pomóc uczniowi osiagnąć sukces edukacyjny?
4. Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
5. Technikum nr 6 w ZSM-E Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
  Licea Wybrany obszar
1. I Liceum Ogólnokształcące w Ełku Szkoła promuje wartość edukacji.
2. II LO w Ełku (ZS nr 2) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
3. LO w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"