Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2015.05.13 Przyrodnicy eksperymentują
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.13 Przyrodnicy eksperymentują

Badanie stanu czystości wody, powietrza i gleby

13 maja 2015 r. odbyło się czwarte spotkanie uczestników sieci „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” z ekspertem.

Koordynatorka sieci przywitała przybyłych nauczycieli, eksperta panią Marzannę Kapuścińską oraz pana Andrzeja Szmurło. Poinformowała o materiałach zamieszczanych na platformie cyfrowej i zachęciła do aktywności na platformie ( aktywność na forum, przeglądanie zamieszczanych plików związanych z tematyką sieci, zamieszczanie propozycji kart pracy). Regina Merchelska zapoznała nauczycieli z modułami spotkania.

Na początku spotkania pan Andrzej Szmurło przeprowadził krótkie szkolenie na temat prowadzenia i uczestniczenia w wideokonferencji.

Przyrodnicy eksperymentują

Przyrodnicy eksperymentują


W pierwszej części spotkania z ekspertem nauczyciele dyskutowali nad powstałymi kartami pracy. W grupach dokonali ich analizy pod względem merytorycznym.

 

Przyrodnicy eksperymentują

Przyrodnicy eksperymentują

Następnie pani ekspert odniosła się do informacji w podstawie programowej dotyczącej oceny stanu środowiska naturalnego oraz zaprezentowała uczestnikom ciekawe strony internetowe zawierające treści dotyczące badań środowiska naturalnego.

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

Kolejnym ważnym zagadnieniem spotkania było wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonywali badania wybranych wskaźników wody, powietrza i gleby. Po badaniach laboratoryjnych stanu środowiska naturalnego odbyła się prezentacja ich rezultatów. Każda grupa nauczycieli omówiła zastosowane metody oraz przedstawiła wyniki badań.
Wybrane parametry do badań:
• Woda: określanie zapachu wody, ocena barwy wody, badanie twardości wody, określenie pH wody, wykrywanie żelaza w wodzie, określanie parametrów chemicznych wody z wykorzystaniem odczynników w walizce: odczyn (pH) wody, twardość wody, zawartość azotanów i azotynów.
• Gleba: badanie odczynu gleby, wykrywanie i określanie zawartości węglanów wapnia w glebie, badanie obecności ołowiu w glebie, wykrywanie ołowiu w roślinach rosnących w pobliżu ruchliwych dróg.
• Powietrze: badanie zapylenia powietrza, badanie stanu czystości powietrza za pomocą skali porostowej.

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują

 

Przyrodnicy eksperymentują


Na koniec szkolenia nauczyciele wypełnili test końcowy.

Uczestnicy wysoko ocenili wiedzę i umiejętności eksperta zaprezentowane podczas szkolenia. Poruszane zagadnienia niewątpliwie wzbogaciły warsztat zawodowy nauczycieli o umiejętności prowadzenia zajęć angażujących uczniów w interdyscyplinarne badanie środowiska oraz dobieraniu twórczych metod i technik motywujących do nauki. Spotkanie przebiegało w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Koordynatorka sieci
Regina Merchelska
fot. Regina Merchelska

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"