Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2015.04.13 Bezpieczny Internet
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.04.13 Bezpieczny Internet

Spotkanie uczestników/czek  sieci wspołpracy i doskonalenia
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.

13 kwietnia 2015 roku odbyło się szkolenie uczestników/uczestniczek sieci współpracy i doskonalenia Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.  Temat szkolenia: Portale społecznościowe, blogi i fora jako współczesne media komunikacyjne. Szkolenie przeprowadził  Pan Andrzej Szmurło. Celem głównym szkolenia było rozwijanie świadomości i gotowości do wykorzystania współczesnych mediów komunikacyjnych w edukacji szkolnej, a w  szczególności budzenie czujności nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych przez dzieci i młodzież.

Prowadzący szkolenie omówił zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych w zakresie:
- ustawień pozwalających na zdefiniowanie znajomych i nieznajomych, którzy będą czytać wiadomości lub takie prawo zostanie im odebrane;
- reagowania na fałszywe przekierunkowania, czyli o stronach Facebooka, które nimi nie są;
- ustawiania dostępności zdjęć, czyli o tym komu i co pokazać na Facebooku;
- sposobów kontrolowania i zarządzania osobami, które mogą publikować na osi czasu;
- stosowania zasad chroniących prywatność i wizerunek;
- kontrolowania aplikacji z grami na Facebooku, które mogą stanowić poważne zagrożenie;
- zasad postępowania w sytuacjach gdy z komputera korzysta wielu użytkowników;
- korzystania z usługi lokalizacji na Facebooku;
- korzystania z Facebooka zgodnie z regulaminem.
Zainteresowanym osobom polecił lekturę przewodnika dla młodzieży pt. Dbaj o fejs umieszczonego na dysku internetowym utworzonym na potrzeby uczestników sieci.

Dalsza część szkolenia poświęcona była blogom w rozumieniu platform doskonalenia opartego na poszukiwaniu wsparcia i dzielenia się doświadczeniem. Uczestnicy/czki sieci  poznali/ły narzędzia służące tworzeniu blogów (np. darmowe narzędzie Bloger); zostali/ły poinstruowani/ne o różnych możliwościach wchodzenia na bloga; przedyskutowali/ły problematykę kampanii reklamowej prowadzonego bloga.

W trakcie szkolenia Ekspert poruszył zagadnienia  pracy metodą WebQuest.

Ekspert zaprezentował i scharakteryzował schemat pisania scenariuszy tworzonych metodą WebQuest. Zalecenie dla nauczyciela dotyczy zapisania instrukcji dla uczniów zbudowanej z sześciu komponentów mających ściśle określone funkcje.

W tej części szkolenia nauczyciele/lki  wymienil/ły się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwości  wykorzystania w pracy edukacyjnej z uczniami współczesnych mediów komunikacyjnych w celu rozwijania kompetencji kluczowych przygotowujących do  procesu uczenia się przez całe życie takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy/czki wypełnili/ły ankietę podsumowującą szkolenia w SIECI oraz POST TEST.

Koordynatorka: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"