Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2015.02.16 Spotkanie uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.02.16 Spotkanie uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.

16 lutego 2016 roku odbyło się szkolenie uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.  Temat szkolenia: Praca grupowa w sieci Internet. Szkolenie przeprowadził ekspert, Pan Andrzej Szmurło. Celem głównym szkolenia było rozwijanie kompetencji w zakresie pracy grupowej w sieci Internet oraz wykorzystania narzędzi do pracy grupowej na przykładzie narzędzi Google.
Prowadzący szkolenie Ekspert wprowadził uczestników w tematykę, prezentując cele szkolenia, wyjaśnił pojęcie praca w chmurze, omówił wady i zalety rozwiązań pracy w chmurze ze szczególnym akcentem na treści  dotyczące bezpiecznego korzystania z usług.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy/czki szkolenia pod kierunkiem eksperta w celu korzystania z usług Gogle założyli/ły konta Gmail, wykonali ćwiczenia praktyczne w tworzeniu plików w chmurze. W trakcie spotkania mieli okazję do przedyskutowania możliwości wykorzystania tej formy do kształtowania kompetencji kluczowej jaką jest praca zespołowa.

W dalszej części szkolenia uczestnicy/czki poznali zasady udostępniania plików do edycji, wykonali ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzia do komentowania, ćwiczyli udostępnianie materiałów na dysku: indywidualne i grupowe.

Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Szmurło zaproponował uczestnikom SIECI, aby swoje opinie na temat narzędzi Google do pracy grupowej zaprezentowali na forum platformy cyfrowej.

 Koordynatorka: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"