Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2014.11.13 Spotkanie sieci
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.11.13 Spotkanie sieci

Na pierwszym spotkaniu (13 listopada 2014 roku) zostały omówione założenia projektu, cele i organizacja pracy sieci "Nauczyciele pracują zespołowo”. Następnie odbyła się prezentacja uczestników/uczestniczek (3 osoby z przedszkola, 15 szkoły podstawowej, 6 gimnazjum, 6 szkoły ponadgimnazjalnej) oraz koordynatorki i eksperta sieci Pani Jadwigi Marioli Szczypiń

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Z jedną z nich szkolenie prowadziła Pani Alina Stęperska, konsultant MODN w Ełku. Uczestnicy sieci uzyskali dostęp do platformy internetowej oraz zostali przeszkoleni jak z niej korzystać. Uczestnicy wypełnili na platformie internetowej ankietę, w której wyrazili swoje oczekiwania i potrzeby związane z udziałem w sieci współpracy i samokształcenia.

W tym czasie druga grupa pracując zespołowo nauczyciele/ki zebrali i przedstawili propozycje tematów do rocznego planu pracy sieci oraz zagadnień do pracy na platformie internetowej. Odbyła się dyskusja nad trafnością tematów.

Po osiągnięciu celów w każdej z grup nastąpiła wymiana. Jedni pracowali z P. Aliną Steperską, drudzy z koordynatorem sieci- Marzeną Konewko

Spotkanie przebiegało w miłej, twórczej atmosferze. Materiały wypracowane podczas spotkania zostały wykorzystane przez koordynatorkę do opracowania rocznego planu pracy sieci. Wyniki ankiet pozwolą doprecyzować cele pracy sieci i pomogą dostosować je do oczekiwań uczestników/uczestniczek

Idąc za ciosem drugie spotkanie  odbyło się w następnym tygodniu ( 18 listopada), które przeprowadziła Pani ekspert Jadwiga Mariola  Szczypiń. Głównym tematem była komunikacja interpersonalna. Pracowaliśmy nad zasadami konstruktywnej komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w procesie komunikacji, sztuce przekazywania informacji, doskonaleniu umiejętności słuchania i sztuki kierowania dyskusją. Niektóre elementy stosowaliśmy wcześniej, a niektóre nas zaskoczyły.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"