Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2013/2014 sieci wspołpracy i samokształcenia > 2014.03.21 Spotkanie uczestników sieci
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.03.21 Spotkanie uczestników sieci

III i IV spotkanie uczestników sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” z ekspertem 21 i 22 marca 2014r. w MODN w Ełku odbyły się kolejne dwa spotkania z ekspertem p. Urszulą Wyrzykowską-Dudek uczestników sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”.

Piątkowe zajęcia rozpoczęły  się od ciekawych wypowiedzi nauczycieli na temat zmian w procesie dydaktycznym, które wprowadzili wykorzystując sugestie, propozycje i pomysły pani ekspert na ostatnich spotkaniach. Szczególnym powodzeniem cieszyła się metoda przerywników obudzających oraz forma nagrody za pracę na lekcji w postaci fantów. Nauczyciele zostali również zmotywowani do uczestnictwa w szkoleniach o podobnej tematyce. Prawie wszyscy nauczyciele spróbowali na lekcjach wyjścia z osobistego komfortu na rzecz komfortu ucznia.
 W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty na temat technik kreatywności. Każdy uczestnik indywidualnie i grupowo przystąpił do rozwiązywania podanego przez eksperta problemu. Praca opierała się na efektywnym, praktycznym działaniu. Takie ćwiczenia z pewnością nauczyciele przeniosą na teren klasy, by obudzić spontaniczność.
Nauczyciele mieli też praktyczną możliwość zapoznania się z uczestniczeniem w wideokonferencji. Szkolenie przeprowadziła p.Alina Stęperska, konsultant MODN w Ełku.


Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się symulacją lekcji przyrody, którą przeprowadziły dwie uczestniczki sieci, a pozostali nauczyciele wcielili się w rolę uczniów. Pracowali metodami aktywizującymi, rozbudzającymi twórcze myślenie.
 
Istotnym elementem szkolenia była praca nauczycieli metodą - Myślenie w sześciu kapeluszach wg Edwarda de Bono dotyczących tematów:
• Wpływ dysfunkcyjnej rodziny na zachowanie dziecka w grupie.
• Jak motywować ucznia do nauki?
• Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie.
•  Aktywne spędzanie czasu i integracja na wycieczkach.

Po prezentacji grupowej odbyła się dyskusja.

Ponadto uczestnicy opracowali tematy, które warto byłoby poruszyć na platformie cyfrowej.

Nauczyciele otrzymali materiały dydaktyczne i podzielili się refleksjami dotyczącymi treści zajęć. Oto niektóre z nich.
Ewa - „doświadczenie ogromne”
Monika - „mam wielką nadzieję, że wykorzystam to co zdobyłam w trakcie szkolenia w pracy z moimi uczniami”
Mariola – „sporo się nauczyłam, uczymy się przez całe życie, warto dzieci aktywizować’
Agnieszka- „po spotkaniach mam więcej energii do pracy”
Małgosia – „urodziły się pomysły, będzie inspiracja do pracy własnej”
Artur – „cieszę się, że spotkałem się z grupą doświadczonych nauczycieli”
Ewa –  „pozwolę działać dzieciom”
Kasia – „jestem zmotywowana, muszę poluzować kontrolę nad uczniami a pozwolić im na zaprezentowanie swoich myśli”

Pani ekspert podziękowała uczestnikom za intensywną, twórczą pracę podczas spotkań.

Reasumując spotkania wypracowaliśmy wspólne wnioski:
• Na nauczycielu spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć rozbudzających zainteresowania uczniów.
• Należy stosować w nauczaniu niekonwencjonalne metody i formy kształcenia.
• Pozwalać dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywania wyborów, poszukiwania własnych rozwiązań w rozwijaniu twórczego myślenia.
• Porzucić utarte schematy myślenia i działania.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Fotografie : Regina Merchelska   

Koordynatorka sieci
Regina Merchelska

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"