Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia ORE 

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w powiecie ełckim w roku szkolnym 2014/15.

Sieć dyrektorów(ek): Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
Koordynator sieci: Pan Dariusz Malinowski

Sieć problemowa nauczycieli(lek): Nauczyciele pracują zespołowo.
Koordynator sieci: Pani Marzena Konewko

Sieć problemowa nauczycieli(lek): Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet
Koordynator sieci: Pani Anna Kondracka

Sieć nauczycieli(lek) przedmiotów przyrodniczych: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
Koordynator sieci: Pani Regina Merchelska

 Rok szkolny 2014/15

Lp.

Szkoła

Dyrektorów

Doświadczenia i eksperymenty

Praca zespołowa nauczycieli

TIK

1.

Technikum nr 1 ZS nr 1 0 Bruzgo Magdalena Kułakowska Justyna Bogdzio Maria

2.

ZSZ nr 1 ZS nr 1 0 Kasprzak Anna Izabella Maciaszek Katarzyna 0

3.

II LO Zespół Szkół nr 2 0 Fiedoruk Adam Czalej Zbigniew; Mazur Hanna 0

4.

Technikum nr 3 0 Hałko Leokadia 0 0

5.

Technikum nr 5 Czepułkowski Kazimierz Bolesław 0 0 Martyka Bożena

6.

Technikum nr 6 ZSM – E 0 0 0 0

7.

ZSZ nr 6 ZSM – E 0 0 0 0

8.

Szkoła Podstawowa Rękusy 0 0 0 Ciechanowska Agnieszka

9.

I Liceum Ogólnokształcące Hoffmann Robert 0 Lanckowska Justyna; Miezianko Agnieszka  

10.

ZSZ nr 8 ZS nr 6 0 0 0 Włodarczyk Małgorzata

11.

Technikum nr 4 w ZS nr 6 Chyliński Sylwester 0 0 Kędzierska-Głodź Karolina

12.

Gimnazjum nr 3 0 Grońska Małgorzata 0 Ołdak Dorota

13.

LO w ZSS 0 Florczyk Beata; Sowulewski Jerzy 0 0

14.

Gimnazjum Prostki 0 Fidura-Syłak Anna Tabak Sulewska Emilia 0

15.

SP Woszczele Zielińska Beata 0 0 Kirycka Beata

16.

Gimnazjum Woszczele Nowacka Maria 0 0 Różyńska Ewa

17.

SP Stare Juchy 0 Choruży Agata 0 Prochorów Ildona

18.

Gimnazjum Stare Juchy 0 0 0 Czuper Ewelina; Sawko Beata

19.

Szkoła Podstawowa nr 9 Zdanowski Andrzej 0 0 0

20.

SP Sypitki Kraszewska Leontyna 0 0 0

21.

Gimnazjum nr 1 Samarow Janusz Sobotkiewicz Joanna Łukaszewicz Katarzyna Buchnowska Anna

22.

Gimnazjum nr 2 Ciborowski Jan 0 Piotrowska Sylwia Ewa Skindzier Mariusz A.

23.

Gimnazjum nr 4 0 0 0 Gołdowska Agnieszka

24.

Szkoła Podstawowa Straduny 0 0 Czapczyk Urszula  

25.

Gimnazjum Straduny 0 Przekop Marzanna Teresa Chmielewska Beata Elżbieta Zawadzka Bożena

26.

Gimnazjum Nowa Wieś Ełcka Milewska Krystyna Auron-Kędzierska Ewa; Choroś Łukasz 0 Jembrzycki Jacek

27.

Gimnazjum Kalinowo Kobierecki Zdzisław Mikołajczyk Edyta Kotarska Beata Denert Anna

28.

Szkoła Podstawowa Pisanica Wnuk Barbara Szulgo Andrzej Kozłowska Anna Dorota; Organek Krystyna; Runge Grażyna Wanda Mikołajczyk Danuta

29.

Gimnazjum Pisanica 0 Przekop Lech 0 Aleksa Bożena

30.

Szkoła Podstawowa nr 2 Szczawińska Dorota Żochowska Bogumiła Kłoczko Elżbieta; Zysko Teresa  

31.

Szkoła Podstawowa nr 3 Czarnecka Maria Piechocka Krystyna Werpachowska Olga Urbańczyk Iwona

32.

Szkoła Podstawowa nr 4 Wojnowska Wanda Zofia Russek Małgorzata; Żurawna Małgorzata Chmielewska Beata; Dorota Kruszewska Krakowiak Sławomir

33.

Szkoła Podstawowa nr 5 0 Smoleńska Jolanta Baranowska Joanna Juszkiewicz Iwona Anna; Kubeł Robert

34.

Szkoła Podstawowa nr 7 Sobczak Leszek Marek Młodzianowska Mariola; Smoleńska Hanna Jurczyk Marta; Pawłowska Monika Strzała Anna

35.

Szkoła Podstawowa nr 6 ZSS   Kędzierska Elżbieta 0 0

36.

Szkoła Podstawowa Prostki Chyc Krystyna Ewa Ćwik Jarosław Kurzątkowska Małgorzata 0

37.

Szkoła Podstawowa Kalinowo Pieńczykowski Andrzej Bezdziecka Hanna 0 Miłowicka Alicja

38.

SP Wiśniowo Ełckie Karwowska Jolanta 0 0 0

39.

Gimnazjum Wiśniowo Ełckie 0 0 0 Porowska Agnieszka

40.

SP Rożyńsk Wlk. 0 0 Sawicka Magda; Toczyłowska Zofia Sawicka Magda

41.

Szkoła Podstawowa Bobry 0 0 0 Krukowska Anna; Zawłocka Teresa

42.

Szkoła Podstawowa Chełchy 0 0 0 0

43.

Gimnazjum Chełchy 0 Iwaszko Anna Jaszkowska Agnieszka 0

44.

SP Mrozy Wlk. 0 Kalinowska Aleksandra 0 0

45.

SP Nowa Wieś Ełcka Kulik Bożena 0 0 0

46.

Szkoła Podstawowa Borzymy 0 0 0 0

47.

Miejskie Przedszkole "Perełka" 0 0 0 0

48.

Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” Skolmowska Katarzyna 0 0 0

49.

Miejskie Przedszkole „Bajka” Kania Anna M. 0 0 0

50.

Miejskie Przedszkole "Światełko" Orzeł Krystyna 0 Szmitko Emilia Aurelia 0

51.

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” Wierzbicka Irena 0 0 0

52.

Miejskie P „Słoneczna Ósemka” 0 0 Dąbrowska Barbara Andruszkiewicz Jolanta

53.

Przedszkole Samorządowe Prostki 0 0 0 0

54.

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” 0 0 Konopko Anna 0

Submenu

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"