Strona Główna > Publikacje > Dobre praktyki z zakresu zasady równości płci w edukacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobre praktyki z zakresu zasady równości płci w edukacji

Dobre praktyki z zakresu zasady równości płci w edukacji Odwołanie do zasobów sieci Internet .

http://www.nowakrytyka.pl  Równa szkoła  – edukacja wolna od dyskryminacji Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli
https://www.nexto.pl Szkoła wolna od dyskryminacji Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych
http://maleprzedszkola.pl Poradnik dla nauczycieli Jak stosować zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn
http://msws.elementarz.edu.pl  Prezentacja poświęcona równości szans płci
http://www.wstronedziewczat.org.pl 

http://www.wstronedziewczat.org.pl 

Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci ?
http://www.gender.pl 
http://www.wendo.org.pl  O skali przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Polsce
http://www.bezuprzedzen.org  Jak uczyć bez uprzedzeń
http://www.musterin.pl  Równość płci w przedszkolu
http://poradnik.metis.pl  Jak w praktyce szkolnej realizować zasadę równości?
 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"