Strona Główna > Galeria 2014/1 > 2014.02.13 Sprawozdanie z LO ZSS w Ełku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.02.13 Sprawozdanie z  LO ZSS w Ełku

W dniu 13.02.2014r w Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku odbyło się drugie spotkania w obszarze „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Ekspertem prowadzącym szkolenia jest pani mgr Jarosław Konopka. Nauczyciele z dużym zaangażowaniem pracowali w trakcie 10 godzin warsztatów. Pierwsze spotkanie odbyło się 24.01.2014r.
Rada pedagogiczna szkoły zgłębiała wiedzę w wyżej wymienionym obszarze aby uczniowie osiągali wyniki nauczania na miarę swoich możliwości. W tym celu nauczyciele z rady pedagogicznej powinni stosować odpowiednie formy, metody pracy, narzędzia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie zajęć nauczyciele nabędą umiejętność jak pracować w klasie z uczniem niewidomym, niedosłyszącym, z zespołem Aspergera. Osoba prowadząca spotkania z radą zwraca uwagę aby nauczyciele analizowali indywidualne potrzeby ucznia. W celu osiągania lepszych rezultatów niezbędne jest zespołowe planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najistotniejszymi osobami wspierającymi pracę nauczyciela są rodzice, dlatego też nauczyciele w trakcie zajęć udoskonalą zasady komunikacji interpersonalnej w kontakcie z rodzicami. Nie zawsze rodzice są zmotywowani do współpracy z nauczycielami, to istotne zagadnienie jest zaplanowane w czasie warsztatów dla nauczycieli.
Pracownicy pedagogiczni szkoły w ramach szkoleń RPW korzystać będą jeszcze z konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.
Widok zgodnościJeżeli witryna, nie wygląda tak, jak oczekujesz, obrazy lub przyciski nawigacyjne nie są wyświetlane. Może to być spowodowane problemem ze zgodnością z programem Internet Explorer. Przeczytaj więcej aby to zmienić.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"