Strona Główna > Dobre praktyki > 2015.07.14 W ZSZ nr 1 w Ełku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.07.14 W ZSZ nr 1 w Ełku

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku jest publiczną placówką prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

Aktualnie w szkole pracuje 22 nauczycieli - 15 nauczycielek i 7 nauczycieli. Największy potencjał szkoły to bardzo dobra baza, nauczyciele posiadający wieloprzedmiotowe kwalifikacje oraz otwartość zdecydowanej większości nauczycieli na podnoszenie i pogłębianie swoich kwalifikacji. Nauczyciele tej szkoły chętnie współpracują ze sobą w zakresie promocji szkoły, w komisjach przedmiotowych a także w obszarach zadań merytorycznych.
   Do projektu Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa przystąpiło 18 nauczycieli. Diagnozę potrzeb ustalono na podstawie rozmowy z dyrektorem, spotkania z radą pedagogiczną i warsztatu diagnostyczno- rozwojowego. Ustalono, iż  kierunek rozwoju na rok szkolny 2014/ 2015 związany będzie z ofertą doskonalenia w zakresie obszaru –„ Ocenianie Kształtujące”
   W opracowanym przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji Rocznym Planie Wspomagania ustalono cele, wskaźniki,  harmonogram realizacji, role i zadania osób korzystających i udzielających wspomagania.
   Cele w realizacji RPW były następujące:
- nauczyciele znają zasady i metody stosowania oceniania kształtującego,
- wzrosną kompetencje nauczycieli w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów,
- przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów- zajęcia otwarte,
- opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na IV poziomie nauczania,
- nabycie przez nauczycieli kompetencji w obszarze gromadzenie i analizowania danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod oceniania kształtującego.
   
   Do współpracy z gronem pedagogicznym  została zaproszona ekspertka pani Anna Mąka- trener CEO w Warszawie ,w zakresie oceniania kształtującego, która na bazie określonych przez szkołę celów, zbudowała bogaty program warsztatów i konsultacji z wykładami. Zaproponowane przez eksperta ćwiczenia praktyczne i symulacje różnych sytuacji szkolnych okazały się bardzo przydatne, były profesjonalnie przygotowane i odpowiadały oczekiwaniom uczestników.   Nauczyciele chętnie angażowali się we wszystkich tego typu  ćwiczeniach i bardzo wysoko je oceniali – w tym szczególnie lekcję otwartą przeprowadzona przez eksperta. Z przedstawianych opinii nauczycieli  wynikało, iż ekspertka prowadziła  zajęcia wyjątkowo profesjonalnie. Warsztaty  pobudzały  uczestników do zastanowienia i refleksji nad podejmowanymi przez nich dotychczasowymi  działaniami i ich skutkami. Podczas konsultacji grupowych i indywidualnych nauczyciele ćwiczyli konkretne sytuacje szkole ,pod okiem eksperta p. Anny Mąki powstały scenariusze zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego.
   Warto podkreślić, że cele i wskaźniki zakładane w RPW zostały osiągnięte między innymi dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniu pani dyrektor Danuty Wojtowicz oraz nauczycieli. Proces wprowadzania nabytych podczas szkoleń i konsultacji umiejętności w zakresie oceniania kształtującego będzie kontynuowany w następnych latach szkolnych.
   Poniżej znajdują się zdjęcia z zajęć otwartych z matematyki ,prowadzonych przez eksperta Annę Mąkę z zastosowaniem oceniania kształtującego.

Joanna Szkatuła

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach foto50grafii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"