Strona Główna > Dobre praktyki > 2015.07.14 W Miejskim Przedszkolu w Ełku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.07.14 W Miejskim Przedszkolu w Ełku

Przykład dobrej praktyki na podstawie Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku

Na podstawie wywiadu z dyrektorem przedszkola, spotkania z Radą Pedagogiczną i pogłębiony warsztat diagnostyczno-rozwojowy ustalono kierunki rozwoju Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” na rok szkolny 2014/ 2015 w oparciu o ofertę edukacyjną „Nauczyciel 45+”.
Ustalenia dotyczyły głównie poszerzenia warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik tanecznych, wykorzystania tablicy interaktywnej a w konsekwencji zaktywizowanie nauczycieli i dzieci do efektywniejszej pracy przy realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. W szczególności nauczycielki zgłosiły potrzebę wzmocnienia warsztatu swojej pracy o umiejętności pełniejszego wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w przedszkolu. Zasygnalizowały także potrzebę doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, a zwłaszcza tematyki wypalenia zawodowego oraz regeneracji zasobów psychofizycznych.
Liczyły na pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Chciały poszerzyć wiedzę o tym, w jaki sposób skutecznie sobie radzić ze stresem, by uniknąć jego szkodliwych następstw i umieć wykorzystywać jego motywującą siłę do realizacji zawodowych i osobistych celów.
Celem ogólnym szkoleń było wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli oraz wzrost ich kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych technik tanecznych oraz technologii informatycznej. W budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem wykorzystano warsztaty zumby, podczas których uczestniczki pogłębiły znajomość zasad racjonalnej troski o sprawność fizyczną uwarunkowaną systematycznym rozwijaniem aktywności fizycznej.
Podczas treningów nauczycielki poznały podstawowe kroki taneczne wykorzystywane w zajęciach Zumby, nauczyły się poprawnej techniki ćwiczeń fizycznych, poznały ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne oraz techniki oddychania przy relaksacji. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki potrafią zdefiniować pojęcia: zumba, aerobik, ćwiczenia siłowe, trening kardio, gibkość, stretching, trening interwałowy, rozróżniać podstawowe rytmy: salsa, merengue, cumbia, regaeton, wykonać podstawowe kroki taneczne w swoim stylu, powtórzyć proste sekwencje ruchów, dobrać ćwiczenia do stretchingu na poszczególne parti ciała. Poznały proste układy taneczne potrzebne do wykorzystania w zajęciach tanecznych, rytmicznych i integracyjnych w przedszkolu.

Wypowiedzi uczestniczek po warsztatach z zumby:

- odzyskałam formę fizyczną
- zainteresowałam się zumbą
- zrozumiałam, co to jest zumba
- poznałam ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające

Do budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem wykorzystano także blok szkoleniowy, którego głównym celem było doskonalenie umiejętności intra i interpersonalnych nauczycieli.
Podczas warsztatów szkoleniowych uczestniczki zapoznały się z istotnymi elementami stresu i wypalenia zawodowego, praktycznymi wskazówkami jak radzić sobie ze stresem i zespołem wypalenia zawodowego. Poznały także zasady skutecznej komunikacji oraz techniki asertywnego reagowania i budowaniu wewnętrznej motywacji i pozytywnego myślenia.
Po zakończeniu szkolenia uczestniczki znają symptomy wypalenia zawodowego, a tym samym będą miały możliwość określenia swojej aktualnej sytuacji zawodowej i odszukania najwłaściwszego sposobu funkcjonowania w pracy. Potrafią odpowiedzieć na pytanie, co jest źródłem ich stresu, a także poznały techniki radzenia sobie ze stresem. Podczas zajęć każda uczestniczka skonstruowała własny plan uwalniania się od stresu oraz zdobyła wiedzę na temat elementów skutecznej komunikacji interpersonalnej. Dzięki zdobytej wiedzy, praktycznym wskazówkom, własnej aktywności uczestniczki zdobyły również umiejętności w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą im w sposób kompetentny i zapewniający komfort psychiczny podejmować zdania wynikające z racji pełnionych ról społecznych. Będą też potrafiły skuteczniej rozmawiać z dziećmi o trudnych emocjach, konfliktach i przemocy.
Natomiast dzięki blokowi szkoleniowemu z obszaru informatyki nauczycielki MP „Niezapominajka” zdobyły umiejętności i wiedzę związaną z działaniem i zastosowaniem w przedszkolu tablicy interaktywnej.

W szczególności nauczycielki potrafią:
- wykorzystać tablicę interaktywną w procesie edukacyjnym
- korzystać z zasobów przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych
- wykorzystać narzędzia i metody tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych w pracy zawodowej
- rozmawiać z dziećmi o języku, którego używamy, przysłowiach odnoszących się do kobiet i mężczyzn, nazwach zawodów itp.

Poniżej zdjęcia ze szkoleń w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka w Ełku w roku szkolnym 2014/15.

Opracowanie: D. Żylińska

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach foto26grafii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"