Strona Główna > Dobre praktyki > 2015.07.14 W MP Perełka w Ełku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.07.14 W MP Perełka  w Ełku

    Przykład dobrej praktyki na podstawie realizacji oferty edukacyjnej: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? w Miejskim Przedszkolu Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku.

W Miejskim Przedszkolu Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku trzynaście nauczycielek przystąpiło do projektu Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa. W oparciu o pogłębiony warsztat diagnostyczno-rozwojowy ustalono w Miejskim Przedszkolu Perełka kierunki rozwoju na rok szkolny 2014/2015 związane z ofertą doskonalenia w zakresie obszaru Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? W opracowanym przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji Rocznym Planie Wspomagania ustalono cele, wskaźniki,  harmonogram realizacji, role i zadania osób korzystających i udzielających wspomaganie.
Celem głównym realizacji RPW wyznaczono prezentowanie przez wychowanków postaw zgodnych z systemem wartości promowanym w przedszkolu oraz oczekiwaniami rodziców i środowiska. W celach  szczegółowych znalazło się między innymi: osiągnięcie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi w zakresie rozpoznawania uczuć, wyrażania i identyfikowania własnych potrzeb z uwzględnianiem potrzeb innych; umiejętność kształtowania u dzieci przedszkolnych postawy moralne; znajomość i stosowanie zasad budowania strategii współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków a także alternatywnych metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków w zakresie kształtowania rozwoju społeczno-emocjonalnego; nabycie umiejętności w sferze przygotowania ewaluacji wewnętrznej z zakresu kształtowania postaw dzieci w wieku przedszkolnym..

Do współpracy z gronem pedagogicznym w MP Perełka została zaproszona ekspertka p. Marzanna Krajewska, która na bazie określonych przez szkołę celów, zbudowała bogaty program warsztatów i konsultacji z wykładami. Zakładał on osiągnięcie następujących umiejętności nabywanych przez uczestnika/uczestniczkę w trakcie szkolenia przydatnych w pracy zawodowej:
- analiza aktów prawnych dotyczących funkcjonowania szkoły/placówki;
- analiza słabych i mocnych stron pracy szkoły/placówki w odniesieniu do aktualnie obowiązujących wymagań;
- tworzenie procedury i harmonogramu do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły/placówki;
- konstruowanie narzędzi pomiaru do praktycznego badania oceniającego (kwestionariusze ankiet do nauczycieli, rodziców; kwestionariusze obserwacji, kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz analizy dokumentacji);
- przeprowadzanie praktycznego badania oceniającego pod kątem spełniania wybranego wymagania;
- dokonywanie analizy ilościowej i jakościowej danych;
- formułowanie wniosków do dalszej pracy szkoły/placówki;
- sporządzanie raportu;
- kształtowanie postawy moralnej u dzieci w wieku przedszkolnym z użyciem języka wrażliwego na płeć;
- współpracy z rodzicami w zakresie kształtowania postaw moralnych, patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej;
- przeprowadzenie rozmowy z rodzicem metodą „krok po kroku”.

W przedszkolu nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi o tematyce rozpoznawania uczuć, wyrażania i identyfikowania własnych potrzeb z uwzględnianiem potrzeb innych. Nauczyciele nabyli umiejętności  prowadzenia zajęć z dziećmi w zakresie komunikacji, motywacji, budowania poczucia własnej indywidualności a także tożsamości narodowej, z zastosowaniem języka wrażliwego na płeć. Potrafią organizować sytuacje dydaktyczne wspierające równość płci. Rodzice aktywniej współpracują z przedszkolem. W przedszkolu stosowane są alternatywne metody współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków w zakresie kształtowania rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz aktywnie i efektywnie współpracować z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wychowanków. Nauczyciele potrafią przeprowadzić  ewaluację wewnętrznej w zakresie respektowania norm społecznych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Proces uzyskiwania progresu w tematyce prezentowania przez dzieci postaw zgodnych z systemem wartości promowanym w przedszkolu oraz oczekiwaniami rodziców i środowiska, jest z pewnością długofalowy i należy konsekwentnie pracować nad wprowadzaniem zmian. Znaczniejszych efektów należy spodziewać się w kolejnych latach szkolnych pod warunkiem systematycznego i konsekwentnego wprowadzania do praktyki przedszkola, umiejętności zdobytych na szkoleniach. Na uwagę zasługuje fakt bardzo trafnego wyboru ekspertki prowadzącej zajęcia w placówce. Uczestniczki oceniły ekspertkę w skali sześciostopniowej na 5,8.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach foto49grafii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"