Strona Główna > Aktualności 2014/2 > 2014.12.15 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.12.15 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.

15 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia na temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet utworzonej w ramach projektu „Wspomaganie placówek w Powiecie Ełckim”, POKL, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

Koordynatorka sieci zapoznała obecnych z ideą nowego modelu systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, ze szczególnym akcentem na nowatorską formę jaką jest sieć współpracy i doskonalenia. Nauczyciele/lki zostali/ły zarejestrowani/ne i przeszkoleni/one w zakresie pracy na platformie cyfrowej.

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

W trakcie spotkania uczestnicy/czki mieli/ły okazję do zapoznania się z propozycją planu działania sieci współpracy i doskonalenia na temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet. Zostali/ły poproszeni/one o podzielenie się opiniami na temat zaproponowanych celów i treści doskonalenia. Nauczyciele/lki na forum wymienili/ły poglądy na temat korzyści, jakie przyniesie im współpraca i doskonalenie w SIECI.

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

Koordynatorka SIECI: Anna Kondracka


 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"