Strona Główna > Aktualności 2014/2 > 2014.06.14 Nauczyciel 45+
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.06.14 Nauczyciel 45+

Przykład dobrej praktyki na podstawie realizacji oferty edukacyjnej „Nauczyciel 45+” w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach.

Jedną ze szkół uczestniczących w projekcie „ Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” jest Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach. Podczas spotkania z radą pedagogiczną wybrany został na rok szkolny 2013/2014 obszar wspomagania „ Nauczyciel 45+”, a podczas warsztatu diagnostyczno- rozwojowego określono potrzeby i oczekiwania nauczycieli . W opracowanym przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji Rocznym Planie Wspomagania ustalono cele, wskaźniki, harmonogram realizacji, role i zadania osób korzystających i udzielających wsparcia.

W Gimnazjum w Stradunach przystąpiło do projektu Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim, poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa, 11 nauczycielek i 1 nauczyciel.
Jako cel ogólny realizacji RPW ustalono wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli.
Do współpracy z gronem pedagogicznym została zaproszona ekspertka p. Ewa Osowska, która na podstawie określonych przez nauczycieli potrzeb, opracowała program warsztatów i konsultacji z wykładami.

Zakładał on, że po cyklu szkoleń nauczyciele nabędą następujące umiejętności :
• rozpoznawanie istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego,
• diagnozowanie własnego poziomu wypalenia zawodowego i tolerancji na stres,
• określenie swojego naturalnego potencjał radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
• stosowanie szybkich i konkretnych technik ułatwiających walkę ze stresem,
• skuteczne motywowanie siebie oraz swoich uczniów i ich rodziców,
• stosowanie efektywnej techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowego,
• prezentowanie własnych możliwości, umiejętności i wiedzy,
• zdiagnozowanie własnego styl komunikowania,
• weryfikacji własnych mocnych i słabych stron ,
• wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w relacjach szkolnych.

Pierwsza część procesu wspomagania, 27 godzin warsztatów i konsultacji, rozpoczęła się 10 stycznia 2014r., a zakończyła się 28 marca 2014r. Łącznie odbyło się w tej części 4 spotkania. W kwietniu i maju miały miejsce konsultacje indywidualne i grupowe.

Na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania pani dyrektor Anny Sidorowicz oraz Rady Pedagogicznej w przebieg szkoleń. Nauczyciele bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Szczególnie spodobały im się techniki relaksacyjne i sposoby walki z wypaleniem zawodowym. Wiele badań wskazuje, że osoby pracujące w zawodzie nauczyciela są szczególnie narażone są na ryzyko tzw. wypalenia zawodowego. Od nauczyciela oczekuje się nie tylko wiedzy i umiejętności przekazywania jej oraz egzekwowania, ale także nawiązania kontaktu z uczniami, zachęcania ich do pracy, dawania dobrego przykładu itd.

 

Pani Ewa Osowska była bardzo zaangażowanym, profesjonalnym i dobrze przygotowanym do zajęć ekspertem. Prowadziła je metodami aktywizującymi. Pani Osowska została przez nauczycieli Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach bardzo wysoko oceniona. Wynik ogólny w skali stopni szkolnych to 5,7.


W dniu 28 marca 2014r. przeprowadzona została ankieta dotycząca stopnia osiągnięcia zakładanych w RPW celów – w ocenia uczestników procesu wspomagania. Wynik ogólny w skali stopni szkolnych: 5,3.

Oto wyniki szczegółowe ankiety końcowej:
1. W wyniku procesu wspomagania w naszej szkole nastąpiło wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym: 5,1.
2. Poznałem/poznałam ciekawe, przydatne i skuteczne techniki relaksacyjne, techniki mediacji i komunikacji interpersonalnej i umiem je zastosować: 5,6.
3. Znam i potrafię zastosować skuteczne sposoby walki ze stresem i wypaleniem zawodowym: 5,3.
4. Potrafię być asertywna / asertywny, wiem, o co chodzi: 5,4.
5. Potrafimy lepiej motywować uczniów i rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą: 4,9.
6. Potrafimy podnieść poczucie własnej wartości wśród naszych uczniów: 5,3.
7. Dzięki szkoleniom w ramach RPW staliśmy się lepszymi nauczycielami i bardziej zintegrowaną radą pedagogiczną : 5,6.

Projekt „ Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” opiera się na wspomaganiu szkoły w wybranym przez nią obszarze. Nauczyciele podkreślają , że jest to niezwykle ważne dla uczestników warsztatów i konsultacji , by mieć poczucie wpływu na cele, treści i formy szkoleń. Chętniej uczestniczą w różnych formach doskonalenia, jeśli wiedzą, że będą one przydatne w pracy zawodowej, ale również , jak w przypadku obszaru „ Nauczyciel 45+”, w życiu prywatnym.
O stopniu zadowolenia i satysfakcji z dobrze wybranego obszaru świadczy fakt, że na nowy rok szkolny 2014/2015 nauczyciele Gimnazjum w Stradunach ponownie wybrali obszar „ Nauczyciel 45+”. Tym razem jednak postanowili zadbać o zewnętrzny wizerunek nowoczesnego nauczyciela.


Amerykański psychoterapeuta Jay Haley sformułował dziewięć metod na „WYPALENIE ZAWODOWE”. Oto one:

DROGI NAUCZYCIELU !
I TY możesz sobie zafundować syndrom wypalenia zawodowego

- Pracuj długie godziny - szczególnie nocą i w soboty. Próbuj pracować we wszystkie święta.
- Przyjmuj wiele trudnych wyzwań i realizuj je jeden po drugim, najlepiej trzy lub cztery po kolei. Myśl o nich nawet, gdy nie jesteś w pracy - przy obiedzie i o trzeciej nad ranem to dobra pora.
- Na wakacje zabieraj ze sobą czasopisma i książki profesjonalne do czytania i sprawdzaj codziennie pocztę elektroniczną.
- Czytaj stale ten sam, stary materiał. Jeżeli jesteś zorientowany strategicznie, albo strukturalnie albo behawioralnie, albo analitycznie, albo na rozwiązywanie problemów, pozostań lojalny wobec swoich idoli. Nie wierz, że ktokolwiek inny mógłby posiadać jakąś wartościową ideę.
- Opieraj swoje poczucie własnej wartości wyłącznie na pracy. Nie poszukuj życia osobistego; twoi uczniowie za bardzo ciebie potrzebują
- Nie wydawaj w ogóle pieniędzy na przyjemności - po co miałbyś chcieć być w przyjemnym nastroju przez cały dzień?
- Uwierz, że możesz być zwycięzcą w każdym przypadku dotyczy to nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego czy też profesora, bierz się ostro do roboty. I pamiętaj, jeśli nie ma awansu, to jest twoja wina!
- Nie bądź ambitny. Nie ogłaszaj się ani nie myśl o otwarciu prywatnej szkoły, ani nie myśl o zwiększeniu swoich dochodów - to jest dla ludzi interesu.
- Przeżywaj swoje życie bez przyjaciół, kochanków lub rodziny. Jeśli przypadkowo założyłeś rodzinę, to ją ignoruj. Jeśli jesteś samotny, to nadal szukaj Pani Ideału lub Pana Ideału - nawet jeśli zajmuje ci to całe życie. Nigdy nie stawiaj tylko na człowieka.

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"