Strona Główna > Aktualności 2014/1 > 2014.02.12 Spotkanie humanistów 12 lutego
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.02.12 Spotkanie humanistów 12 lutego

Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?” Uczestnicy/czki sieci współpracy i doskonalenia na temat: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?” na spotkaniu 12 II 2014 roku uczestniczyli/ły w szkoleniu przeprowadzonym przez panią Marzannę Krajewską na temat: Jak osiągnąć sukces edukacyjny uczniów? Motywowanie ucznia do systematycznej lektury książek i prasy. Celem głównym szkolenia było kształtowanie refleksyjnej postawy nauczycieli/nauczycielek wobec problematyki motywacji i sukcesu edukacyjnego w obszarze czytania.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

W małych zespołach zadaniowych nauczyciele/nauczycielki mieli/miały okazję do przeprowadzenia analizy i dyskusji na temat przyczyn trudności w obszarze czytania wśród trzech grup: uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

Autorefleksja odnosząca się do pojęcia sukcesu osobistego i zawodowego stała się podstawą do sformułowania kryteriów sukcesu w obszarze czytania uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

I. Na początku pierwszego etapu edukacyjnego ważne jest, aby uczeń osiągnął gotowość do nauki szkolnej w zakresie rozwoju ogólnego funkcjonowania intelektualnego oraz  sprawności funkcji instrumentalnych  (percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo- słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, uwaga, pamięć, mowa, myślenie, wnioskowanie; orientacja  w schemacie własnego ciała i przestrzeni).
II. Uczeń kończący pierwszy etap edukacyjny i rozpoczynający naukę w klasach IV-VI powinien znać wszystkie litery alfabetu; czytać proste teksty, odczytywać uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne; interesować się książką; słuchać w skupieniu czytanych przez nauczyciele, rodzica utworów. Na miarę swoich możliwości czytać lektury wskazane przez nauczyciela.
III. Uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej powinien nabyć umiejętność sprawnego czytania (głośnego i cichego).  
IV. Uczeń po ukończeniu gimnazjum powinien posiadać umiejętność czytania ze zrozumieniem, podejmować refleksję nad znaczeniem słów, krytycznie oceniać zawartość komunikatów, samodzielnie docierać do informacji. W gimnazjum następuje wprowadzenie do tzw. „wysokiej kultury”.
V. Uczeń po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej jest świadomym odbiorcą kultury. Czyta teksty kultury na poziomie krytyczno-twórczym. Jego lektura w znacznie większym stopniu niż wcześniej służy budowaniu światopoglądu.

W części szkolenia na temat: Motywowanie ucznia do systematycznej lektury książek i prasy uczestnicy/uczestniczki szkolenia zapoznali/zapoznały się z narzędziem badania siły motywacji wewnętrznej jako istotnego czynnika wywierającego wpływ na efektywność procesu nauczania-uczenia się; dyskutowali/dyskutowały na temat czynników motywacyjnych do czytania książek i prasy zależnych od nauczyciela; wymienili/wymieniły się doświadczeniem w zakresie stosowanych metod i technik zachęcania uczniów do czytania w czterech kategoriach.

Nauczyciele/nauczycielki otrzymali/otrzymały materiały do pracy samokształceniowej.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Koordynatorka SIECI: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"