Strona Główna > Aktualności 2014/1 > 2014.01.24 Spotkanie - sieć problemowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.01.24 Spotkanie - sieć problemowa

Sprawozdanie ze spotkania uczestników sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” z ekspertem - 24 stycznia 2014r..

I SPOTKANIE
24 stycznia 2014r. w MODN w Ełku odbyło się pierwsze spotkanie uczestników sieci z ekspertem. Koordynatorka sieci przywitała przybyłych nauczycieli i eksperta panią Urszulę Wyrzykowską - Dudek. Przedstawiła zasady komunikowania się w sieci. Poinformowała o materiałach zamieszczanych na platformie cyfrowej i zachęciła do aktywności na platformie cyfrowej. Regina Merchelska przedstawiła roczny plan sieci współpracy i samokształcenia, który został zatwierdzony przez uczestników. Nauczyciele zaaprobowali przedstawiony przez eksperta program szkoleń.
Następnie pani ekspert przeprowadziła szkolenie zgodnie z celami sieci współpracy i samokształcenia. Zajęcia rozpoczęto od ćwiczenia integrującego grupę. Uczestnicy spotkania w parach opowiadali o sobie nawzajem, a później prezentowali koleżankę i kolegę.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Małgosia opowiedziała Uli, że w wolnym czasie lubi zajmować się uprawą różnych gatunków hortensji.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Celina i Mariola marzą o urlopie w ciepłych krajach.

Pani ekspert bardzo szybko nawiązała dobry kontakt z nauczycielami, który zaowocował ich ożywionym udziałem w zajęciach.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Forma, metody szkolenia oraz profesjonalizm eksperta wpłynęły mobilizująco na aktywność i zaangażowanie nauczycieli.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Zmiana - czy nam jest potrzebna? – interesująca dyskusja wśród uczestników.

Pierwsze spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i przyniosło oczekiwane efekty.

II SPOTKANIE
25 stycznia 2014r. w MODN w Ełku odbyło się drugie spotkanie uczestników sieci z ekspertem p. Urszulą Wyrzykowską - Dudek. Podczas pięciogodzinnego spotkania nauczyciele pod kierunkiem eksperta wymieniali się doświadczeniami, pomysłami, konkretnymi propozycjami oraz zdobywali nowe rozwiązania dotyczące procesu rozwijania twórczego myślenia uczniów. Spotkanie miało charakter warsztatowy.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Wspólnie zastanawialiśmy kto i co ma wpływ na twórcze myślenie uczniów.

Treści przekazywane przez panią Urszulę Wyrzykowską - Dudek wywoływały duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania. Na szczególną uwagę zasługuje warsztat przeprowadzony metodą badawczą-studium przypadku na temat; „Jak zaktywizować ucznia?”.
Nauczyciele aktynie i kreatywnie pracowali w grupach.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Krok I. Poznanie sytuacji – Jak jest?

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Krok II. Określenie stanu docelowego – Jak chcemy żeby było?

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Krok III. Szukanie przyczyn – Co powoduje, że nie mamy stanu docelowego?

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Krok IV. Zdefiniowanie luki – Jaki obszar do rozwoju jest kluczowy, aby osiągnąć stan docelowy.

Wypracowane pomysły zostały zaprezentowane na forum. Prezentacji dokonały: Jola, Kasia, Jacek i Monika.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Kolejne spotkanie uczestników sieci z ekspertem przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy pracowali chętnie z pozytywnym nastawieniem i życzliwością do siebie i projektu. Wykazali się kreatywną inwencją w rozwiązywaniu omawianych zagadnień. Na dużą aktywność uczestników wpływ miał profesjonalizm pani Urszuli Wyrzykowskiej-Dudek. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili kompetencje eksperta.

Konkluzja spotkań sprowadzała się do następującego wniosku : Twórcze myślenie ucznia uwarunkowane jest twórczym myśleniem i działaniem nauczyciela. Jest to proces rozłożony w czasie.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Uczestnicy spotkania wraz z ekspertem- Moc twórcza z nami.

Fotografie: Regina Merchelska

Koordynatorka sieci
Regina Merchelska

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"