Strona Główna > Aktualności 2014/1 > 2014.01.09 Spotkanie humanistów
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.01.09 Spotkanie humanistów

Spotkanie uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia
„Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego”

Uczestnicy/czki sieci współpracy i doskonalenia na temat: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego” na spotkaniu integracyjnym 9 I 2014 roku zapoznani/e zostali/ły z celami i założeniami projektu. Mieli/ły okazję do wymiany poglądów i opinii na temat poziomu satysfakcji w obszarze problematyki czytania książek wśród uczniów, których uczą. W trakcie pracy warsztatowej w grupach przeprowadzona została analiza problemu czytania wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele/ki opisali/ły stan faktyczny, wskazali/ły na przyczyny niezadowalającego poziomu zaangażowania czytelniczego uczniów oraz zaproponowali/ły rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Co zrobić, aby zachęcić uczniów do czytania?

Jak jest Jak powinno być?
większość uczniów nie czyta lektur;
większość uczniów nie czyta żadnych książek;
uczniowie nie widzą potrzeby, sensu czytania;
uczniowie nie rozumieją tekstów;
uczniowie nie rozumieją słów;
uczniowie mają trudności z techniką czytania;
uczniowie mają trudności z koncentracją uwagi;
mają trudności w rozumieniu tekstów z wcześniejszych epok literackich;
uczniowie korzystają z filmu, Internetu w celu zapoznania się z lekturą.

uczniowie na poziomie szkoły podstawowej czytają płynnie;
uczniowie posiadają motywację do czytania książek;
uczniowie potrafią podać przykłady pożytecznych rezultatów czytania;
uczniowie rozumieją sens czytanych tekstów, utworów;
uczniowie na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej czytają książki z interesującej ich dziedziny;
uczniowie czytają lektury;
uczniowie kochają czytanie;
uczniowie chętnie słuchają czytających im dorosłych.

Dlaczego nie jest tak, jak powinno?

brak zwyczaju i tradycji czytelniczych w środowisku rodzinnym;
nieatrakcyjne teksty (lektury);
konkurencyjne (uważane za bardziej atrakcyjne) sposoby spędzania czasu wolnego (np.: gry komputerowe, TV);
brak mody na czytanie;
niski prestiż nauk humanistycznych;
drogie książki;
słabe wyposażenie bibliotek;
trudności w czytaniu zniechęcają do sięgania po książki.

 

WNIOSKI
Promować czytelnictwo.
Zaciekawić uczniów książkami poprzez reklamę książek.
Zaangażować nauczycieli wszystkich przedmiotów w szkole do promowania czytania.
Zachęcać rodziców do czytania dzieciom.
Wprowadzić w szkołach programy codziennego czytania.
Włączyć się do kampani Cała Polska czyta dzieciom.
Podejmować działania na rzecz wytworzenia mody na czytanie.
Zapewnić dostęp do książek, w tym z wykorzystaniem audiobooków, e-książęk.
Organizować konkursy czytelnicze.
Rozbudzać świadomość uczniów na temat pożytków z czytania dla rozwoju osobistego i społecznego człowieka.
Doskonalić warsztat metodyczny, stosować ciekawe metody pracy z tekstem kultury.
Działać na rzecz podniesienia prestiżu nauk humanistycznych.

W drugiej części spotkania nauczyciele/ki zostali/ły zapoznani/e z zasadami pracy na platformie cyfrowej. Tę część spotkania poprowadziła pani Alina Stęperska – konsultant MODN w Ełku.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Nauczyciele/ki wypełnili/ły ankietę diagnozującą oczekiwania w związku z uczestnictwem w sieci.
Poniżej zamieszczona tabela prezentuje wskazania dotyczące tematyki spotkań z Ekspertem.

Które z zaproponowanych tematów wybrałby/wybrałaby Pan/Pani jako tematy przewodnie spotkań z Ekspertem?

Jak profesjonalnie, nienachalnie, a skutecznie wykazać pożytki jakie daje czytanie 12 52,17%
Motywowanie ucznia do systematycznej lektury książek i prasy. 23 100%
Strategie rozwijające umiejętność czytania na poziomach: technicznym, semantycznym, krytyczno-twórczym. 13 56,52%
Czytanie krytyczno-twórcze, czyli wykraczanie poza poznanie fabuły lektury szkolnej. 9 39,13%
Rozwijanie wrażliwości poetyckiej – o dziecku literackim. 4 17,39%

Koordynatorka: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"