Strona Główna > Aktualności > 2015.06.08 Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.06.08 Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

Notatka ze spotkania podsumowującego pracę sieci z uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/lek

Temat sieci: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
Koordynatorka sieci: Regina Merchelska
Miejsce spotkania: MODN w Ełku
Data i godziny spotkania: 8.06.2015r. godz.16.00-18.00
Czas trwania spotkania: 2 godziny (120 min.).

Program spotkania:
1. Zapoznanie z dorobkiem pracy sieci.
2. Przypomnienie celów i ocena stopnia ich realizacji.
3. Indywidualna refleksja rozwojowa.
4. Dyskusja i wnioski do dalszych działań.
Przebieg spotkania, spostrzeżenia, wnioski:

Ad 1. Koordynatorka sieci przypomniała strukturę i cele sieci problemowej „”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie sieć skupia 26 nauczycieli reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu ełckiego. Działania podejmowane w ramach pracy sieci : spotkanie organizacyjne, cztery spotkania z ekspertem, spotkanie podsumowujące pracę sieci oraz praca na platformie cyfrowej były wystarczające.

Ad 2. Koordynatorka przypomniała cele pracy sieci zdefiniowane na początku pracy, a następnie zaprosiła uczestników do dyskusji na temat tego, w jakim stopniu zostały osiągnięte. Uczestnicy stwierdzili, że cele postawione zostały zrealizowane.

Ad 3. Każdy z uczestników sieci wypowiedział się na temat własnych celów i osobistych rezultatów, jakie osiągnął dzięki współpracy w sieci. Najczęściej pojawiające się wypowiedzi to:
- w większym stopniu korzystanie z Internetu w celu znalezienia przykładów ciekawych doświadczeń,
- nowe, ciekawe pomysły doświadczeń,
- ciekawe pomysły zajęć nastawione na wykorzystywanie wiedzy w praktyce,
- poznanie zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
- nowe spojrzenie na eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze,
- nowe formy pracy z uczniami poprzez nowe propozycje doświadczeń i eksperymentów.

Ad 4. Podczas dyskusji nauczyciele/elki wyłonili zalety współpracy w sieci. Są to:
- kontakt z nauczycielami uczącymi podobnych przedmiotów,
- wymiana doświadczeń w grupie przyrodników,
- poznanie ciekawych doświadczeń i wykorzystanie ich w pracy z uczniami,
- tworzenie doświadczeń ujmujących całościowo wszystkie przedmioty przyrodnicze,
- sympatyczne spotkania ze znajomymi, odświeżenie i nawiązanie nowych kontaktów,
- wykorzystanie wideokonferencji (możliwość wyświetlania i edycji na żywo dowolnego materiału),
- wymiana pomysłów na ciekawe, innowacyjne zajęcia,
- wzajemne wsparcie,
- korzystanie z doświadczeń innych osób.

Uczestnicy wysoko ocenili kompetencje eksperta. Szkolenia przeprowadzone przez p. Marzannę Kapuścińską spełniły oczekiwania nauczycieli/elek związane z wybraną siecią współpracy i samokształcenia.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Nauczyciele/elki zadeklarowali chęć dalszej współpracy. Zgodnie stwierdzili, iż materiały dydaktyczne wypracowane podczas szkoleń oraz zamieszczane na platformie zostaną wykorzystane w ich pracy. Koordynatorka podziękowała uczestnikom za wniesiony wkład w działanie sieci i miłą współpracę.

Koordynatorka sieci – Regina Merchelska

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych


fot. Regina Merchelska

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"