Strona Główna > Aktualności > 2015.05.22 Gimnazjum w Woszczelach
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.22 Gimnazjum w Woszczelach


Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach
W Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach odbyły się  szkolenia prowadzone przez eksperta Andrzeja Szmurło. Szkolenia dotyczyły zagadnień związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem tablicy interaktywnej i tabletu na zajęciach lekcyjnych. W czasie spotkań prowadzący podał konkretne przykłady do pracy na lekcji.   Poznanie i zastosowanie w pracy zawodowej najnowszych technologii IT, praca w chmurze, prezentacja PREZI stworzy możliwość wzbogacenia narzędzi, którym posługuje się nauczyciel. Ciekawym zagadnieniem jest również zagadnienie dotyczące materiałów, które oferuje  Google dla edukacji . Powstanie katalog przydatnych stron internetowych, z których korzystać mogą nauczyciele, prowadząc zajęcia.

Uczestniczki/uczestnicy poznały/poznali symptomy wypalenia zawodowego, a tym samym mają możliwość określenia swojej aktualnej sytuacji zawodowej i odszukania najwłaściwszego sposobu funkcjonowania w pracy. Potrafią odpowiedzieć na pytanie co jest źródłem ich stresu a także znają techniki radzenia sobie ze stresem. Podczas zajęć każdy uczestnik/uczestniczka skonstruowała własny plan uwalniania się od stresu. Posiadają wiedzę na temat elementów skutecznej komunikacji interpersonalnej i  asertywnego reagowania. Znają metody, techniki i narzędzia służące budowaniu wewnętrznej motywacji i pozytywnego myślenia oraz relaksacji. Dzięki zdobytej wiedzy, praktycznym wskazówkom, własnej aktywności uczestnicy/uczestniczki zdobyli również umiejętności w zakresie godzenia życia zawodowego i  prywatnego. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą w sposób kompetentny i zapewniający komfort psychiczny podejmować zdania wynikające z racji pełnionych ról społecznych ( zdjęcia są do tej części warsztatów).

Uczestnicy szkolenia opisują budowę narządu głosu i jego funkcjonowanie, charakteryzują proces powstawania głosu. Nauczyciele/nauczycielki objaśniają zasady higieny głosu, wyjaśniają  wpływ nieprawidłowej emisji głosu na powstawanie jego zaburzeń. Uczestnicy szkolenia charakteryzują cechy prawidłowego oddechu mownego, prawidłowej fonacji i rezonansu. Uczestnicy warsztatów stosują prawidłowe nawyki oddechowe, fonacyjne i rezonacyjne w mowie. Osoby  które  znają  konsekwencje zaburzeń głosu w komunikacji językowej i funkcjonowaniu zawodowym, potrafią zadbać   o higienę głosu i estetykę mówienia.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach foto48grafii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"