Strona Główna > Aktualności > 2015.05.22 Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.22 Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach

Gimnazjum Publiczne im. Michała Kajki w Starych Juchach
W Gimnazjum Publicznym im. Michała Kajki w Starych Juchach ekspert Beata Chmielewska przeprowadziła  spotkania, każde po 5 godzin dydaktycznych. W czasie spotkań zrealizowane zostały treści dotyczące:
- Budowania programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej. Wewnętrzna motywacja i zewnętrzne motywowanie nauczyciela.  Poczucie własnej wartości.  Poznanie zasad i określenie warunków sprzyjających wewnętrznej motywacji i pozytywnego myśleniu.  Techniki i metody służące wewnętrznej motywacji .   Pozytywny, wewnętrzny wizerunek , a sukces  zawodowy.  – 5 godzin
- Przyczyn, objawów i skutków stresu,  długotrwałego stresu i zmęczenia. Autodiagnoza stresu. Różne sposoby radzenia sobie ze stresem, i długotrwałym zmęczeniem.  Metody relaksacyjne. Rozpoznawano sygnałów wypalenia zawodowego. Sposoby przywracania jednostki do odpowiedniego poziomu wewnętrznej motywacji.  Ustalono alternatywę dla wypalonych zawodowo. – 5 godzin.

Nauczyciele wysoko ocenili umiejętności eksperta oraz umiejętność przekazywania wiadomości. Wiedza pozyskana w trakcie szkoleń pozwoli nauczycielom na wgląd w siebie, obiektywną ocenę własnej kondycji psychofizycznej. Konstruowanie programów rozwoju osobistego, to ważny element w pracy  nauczycieli, którzy spotykają się w swojej pracy zawodowej z roszczeniowym Rodzicem, uczniem stwarzającym trudności wychowawcze. Perspektywa wielu lat pracy w zawodzie nauczyciela ,skłania ludzi wykonujących ten zawód do refleksji, zastanowienia się nad własną kondycją fizyczną i psychiczną, aby dobrze wykonywać zadania związane z pracą związaną wychowaniem młodego pokolenia, które ulega nieustannym zmianom.

Spotkania dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii  przepełnione były konkretnymi umiejętnościami. Uczestnicy/uczestniczki zwracali uwagę na : stosowanie skrótów klawiaturowych; sprawne zarządzanie plikami oraz folderami; posługiwanie się niektórymi dostępnymi w Google usługami - tłumacz, książka, Google Earth; tworzenie prezentacji multimedialnych; wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych w procesie tworzenia aplikacji oraz prezentacji multimedialnych; zastosowanie narzędzi biurowych do pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej, przechowywanie i tworzenie zasobów na dysku Google.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach foto47grafii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"