Strona Główna > Aktualności > 2015.05.20 W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.20  W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

Nauczyciele uczestniczą w zajęciach poświęconych " Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Zajęcia prowadzi pani Anna Szułczyńska wspierana przez panią Katarzyne Stefanowską.
Nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce. Część zajęć poświęcona była także pracy z uczniem " średnim".

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"