Strona Główna > Aktualności > 2015.05.20 W Gimnazjum nr 1 w Ełku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.20 W Gimnazjum nr 1 w Ełku

W ramach obszaru " Technik uczenia sie i metody motywujące do nauki" nauczyciele zdobywali, miedzy innymi, wiadomości i umiejętności z zakresu oceniania kształtującego. Prowadząca zajęcia pani Hanna Mąka zaproponowała nauczycielom uczestnictwo w lekcji matematyki. Tym razem kadra pedagogiczna zasiadła w ławkach jako uczniowie.

Gimnazjum nr 1 w Ełku

Gimnazjum nr 1 w Ełku

Gimnazjum nr 1 w Ełku

Gimnazjum nr 1 w Ełku

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"