Strona Główna > Aktualności > 2015.05.12 Publiczne Gimnazjum w Prostkach
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.12 Publiczne Gimnazjum w Prostkach

W Publicznym Gimnazjum w Prostkach odbyły się  spotkania: z dietetykiem na temat wpływu odżywiania na funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym.  Spotkanie trwało 5 godzin. Nauczycielki/nauczyciele pytali o racjonalny tryb odżywiania. Zadawali pytania na temat wpływu diety na skłonność do zapadania na choroby w tym na choroby zawodowe związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Z zainteresowaniem podeszli do zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, stosowania diety.
W trakcie zajęć ruchowych  nabyły konkretne umiejętności, które mogą być wykorzystane  przez uczestniczki aby właściwie przygotować się do pracy zawodowej. Zostały przedstawione ćwiczenia:  
Stretching –  ćwiczenia rozciągające jako metoda relaksacji, ćwiczenia pilates i pozycja jogi,  Zumba – nauka kroków tanecznych – nabycie nowych umiejętności, które można wykorzystać na lekcjach np. jako ćwiczenia śródlekcyjne, na godzinach wychowawczych itp.,  proste układy taneczne – do wykorzystania jako zajęcia taneczne, rytmiczne, integracyjne, Ćwiczenia oddechowe jako metoda relaksacji

Uczestniczki/uczestnicy poznały/poznali symptomy wypalenia zawodowego, a tym samym mają możliwość określenia swojej aktualnej sytuacji zawodowej i odszukania najwłaściwszego sposobu funkcjonowania w pracy. Potrafią odpowiedzieć na pytanie co jest źródłem ich stresu a także znają techniki radzenia sobie ze stresem. Podczas zajęć każdy uczestnik/uczestniczka skonstruowała własny plan uwalniania się od stresu. Posiadają wiedzę na temat elementów skutecznej komunikacji interpersonalnej i  asertywnego reagowania. Znają metody, techniki i narzędzia służące budowaniu wewnętrznej motywacji i pozytywnego myślenia oraz relaksacji. Dzięki zdobytej wiedzy, praktycznym wskazówkom, własnej aktywności uczestnicy/uczestniczki zdobyli również umiejętności w zakresie godzenia życia zawodowego i  prywatnego. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą w sposób kompetentny i zapewniający komfort psychiczny podejmować zdania wynikające z racji pełnionych ról społecznych ( zdjęcia są do tej części warsztatów).

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach foto43grafii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"