Strona Główna > Aktualności > 2015.04.08 Modelowanie doświadczeń
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.04.08 Modelowanie doświadczeń

Modelowanie doświadczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz obserwacje i doświadczenia astronomiczne.

8 kwietnia 2015 r. odbyło się trzecie spotkanie uczestników sieci „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” z ekspertem.

Koordynatorka sieci przywitała przybyłych nauczycieli i eksperta panią Marzannę Kapuścińską. Poinformowała o materiałach zamieszczanych na platformie cyfrowej i zachęciła do aktywności na platformie ( aktywność na forum, przeglądanie zamieszczanych plików związanych z tematyką sieci). Regina Merchelska zapoznała nauczycieli z modułami spotkania.

W pierwszej części spotkania pani Marzanna Kapuścińska przedstawiła sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej w czasie zajęć. Zaprezentowała fragment nagrania lekcji otwartej oraz modelowanie doświadczeń z pomocą tablicy interaktywnej. Uczestnicy/czki podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zastosowania tablicy interaktywnej na nauczanych przedmiotach.

Modelowanie doświadczeń

Modelowanie doświadczeń

Następnie pani ekspert zaprezentowała działanie Platformy Eduscience, która przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych. Daje ona możliwość zarówno korzystania z gotowych zasobów, przygotowanych przez naukowców Polskiej Akademii Nauk, jak również tworzenia i publikacji własnych materiałów.

Uczestnicy szkolenia zostali również zapoznani z Aplikacją Learning Apss.org, która wspiera proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów.

Modelowanie doświadczeń

Modelowanie doświadczeń

Kolejnym ważnym zagadnieniem spotkania były obserwacje i doświadczenia astronomiczne. Prowadząca szkolenie wspólnie z nauczycielami dokonała analizy podstawy programowej wskazując w niej elementy astronomii. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których nauczyciele podzieleni na grupy wykonywali ćwiczenia i doświadczenia z zakresu astronomii.

Modelowanie doświadczeń

 

 

 

Modelowanie doświadczeń

 

 

Modelowanie doświadczeń

 

Modelowanie doświadczeń

 W dalszej części spotkania pani Marzanna Kapuścińska przekazała treści dotyczące astronomii w komputerze. Nauczycieli zaciekawiło Stellarium darmowe, otwarte komputerowe planetarium, dzięki któremu można oglądać realistyczne niebo w 3D, zupełnie tak, jakby patrzeć gołym okiem, przez lornetkę lub teleskop.

Modelowanie doświadczeń

Modelowanie doświadczeń

Na koniec szkolenia pani ekspert przekazała nauczycielom materiały edukacyjne do wykorzystania podczas pracy z uczniami m.in. budowa zegara słonecznego i tworzenie obrotowej mapy nieba. Prezentacja multimedialna „Jak zainteresować ucznia astronomią?” oraz adresy stron internetowych zostaną zamieszczone przez koordynatorkę sieci na platformie cyfrowej.

Modelowanie doświadczeń

Modelowanie doświadczeń

Uczestnicy wysoko ocenili wiedzę i umiejętności eksperta zaprezentowane podczas szkolenia. Poruszane zagadnienia niewątpliwie wzbogaciły warsztat zawodowy nauczycieli i będą służyły uatrakcyjnieniu pracy z uczniem.. Spotkanie przebiegało w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Koordynatorka sieci
Regina Merchelska
Fot. Regina Merchelska

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"